Saobraćajne nezgode u inostranstvu

Kako naplatiti osiguranje od neosiguranog ili nepoznatog vozila

Šta da radite ako u inostranstvu doživite saobraćajnu nezgodu u kojoj je krivo drugo vozilo, za koje se ispostavi da je - neosigurano? Ili se na letovanju probudite i kroz prozor na parkingu ugledate svoj auto sa slupanim branikom, a počinioca ni od korova...

 

kolica14.7.2011. Štete koje nanese neosigurano vozilo, prema našem ali i zakonima većine drugih zemalja, pokriva Garantni fond, odnosno Nacionalni biro za osiguranje motornih vozila. To je institucija kojoj se treba obratiti bilo u zemljama EU, bilo u zemljama u regionu bivše SFRJ koje nisu članice EU, ali sa kojima naša zemlja ima ugovore o reciprocitetu. Situacija sa nepoznatim vozilom je u inostaranstvu, pak, malo drugačija...

Ako vam se desi nezgoda u inostranstvu a drugi učesnik je neosigurano vozilo, postupak za naplatu je gotovo identičan onome koji biste preduzeli da je to vozilo osigurano. U Udruženju osiguravača Srbije za www.sveoosiguranju.rs kažu da je najpre potrebno pozvati saobraćajnu policiju koja će obaviti uviđaj i sačiniti zapisnik; od policije, upozoravaju, obavezno zatražite potvrdu o nastalom udesu, da biste opravdali oštećenja prilikom izlaska iz posećene zemlje. Zatim se sačinjava zapisnik o oštećenjima sa procenom štete, bilo u toj, bilo u zemlji prebivališta. Tokom popravke automobila, skupljajte i čuvajte sve račune za rad i materijal, ali i druge dokaze ako šteta nije samo materijalna. Kada prikupite svu potrebnu dokumentaciju, podnosite odštetni zahtev garantnom fondu zemlje u kojoj ste bili, i uz njega sve dokaze koji opravdavaju osnovanost i visinu štete po svakoj vrsti i vidu štete, kao i dokaz da je šteta nastala od neosiguranog vozila, kažu u Udruženju osiguravača Srbije.

U Takovo osiguranju podsećaju da je neizostavno potrebno popuniti i Evropski izveštaj, a da ćete podatke o ovlašćenom Nacionalnom birou zemlje u kojoj se nalazite naći na poleđini zelenog kartona.

Evropski izveštaj se, inače, u evropskim zemljama koristi za sve materijalne štete u kojima nije bilo povređenih lica. Iz kompanije Dunav, ipak, skreću pažnju da je u svakom slučaju potrebno pozvati i policiju, bez obzira na to o kolikoj je šteti reč, kako bi se kasnije lakše dokazala krivica i da u kasnijem periodu ne bi došlo do osporavanja od strane vlasnika neosiguranog vozila.

Ako vam se, pak, desi da vaš auto ujutru osvane „čuknut", tu je situacija malo drugačija. U Udruženju osiguravača Srbije kažu da države EU i zemlje članice sistema Zelene karte ne priznaju oštećenim licima pravo na naknadu materijalne štete, odnosno štete na stvarima nastale od nepoznatog vozila, osim ako je došlo do telesnih povreda. Tačnije, ako samo zateknete oštećen auto dok se nalazite u drugoj zemlji, ako nemate kasko osiguranje - nećete moći da nadoknadite štetu.

U Takovo osiguranju savetuju da prijavite štetu policiji i da tražite potvrdu o oštećenjima i nastaloj nezgodi, da biste izbegli probleme prilikom izlaska iz zemlje.

U kompaniji Dunav preporučuju da se što detaljnije raspitate ili u okolini ili preko policije da li ima očevidaca nezgode, preko kojih biste eventualno došli do počinioca - ako ga nađete, onda je procedura jednostavnija jer se više ne radi o šteti nastaloj od nepoznatog vozila.

Najsigurnije rešenje za ovaj problem bilo bi, ako vam mogućnosti dozvoljavaju, da pre polaska na put kupite polisu kasko osiguranja, kažu u ovim osiguravajućim kompanijama.


 

Garantni fond ili reciprocitet

Sve zemlje EU imaju garantne fondove, iz kojih se štete nadoknađuju bilo domaćim, bilo stranim državljanima ukoliko im štetu nanese neosigurano vozilo te zemlje. Ima zemalja, među kojima je i Srbija, u kojima je ovo pravo strancima uslovljeno principom reciprociteta: ako državljani te zemlje u zemlji oštećenog stranca imaju pravo na naknadu štete od neosiguranog vozila, onda će i tom strancu šteta biti nadoknađena. U Udruženju osiguravača Srbije kažu da zemlje koje se pripremaju za članstvo u EU, radi usklađivanja zakonodavstva, napuštaju princip reciprociteta (poput Hrvatske), a da će on biti napušten i u Srbiji čim postanemo punopravni članovi Svetske trgovinske organizacije.


Aktuelne vesti

Nagrada za društvenu odovornost

Mart 2015. U konkurenciji oko 50 kompanija iz 25 zemalja, Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd je osvojilo Günter Geyer nagradu za društvenu odgovornost, vrednu 30.000 evra.

 

Povećan ukupan prihod AXA Grupe

Februar 2015. Ukupan prihod AXA Grupe, globalnog lidera u osiguranju, na kraju 2014. godine bio je 92 milijarde evra, što je povećanje od tri odsto u poređenju sa godinom pre toga.

 

Skroman rast na Kosovu

Februar 2015. Tržište osiguranja na Kosovu dostiglo je 80,08 miliona evra prošle godine ili 3,48 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine pokazuju preliminarni podaci tamošnje Centralne banke.

 

EBRD zainteresovana za Dunav

Januar 2015. Evropska banka za obnovu i razvoj i dalje je zainteresovana da učestvuje u privatizaciji "Telekoma Srbija", beogradskog aerodroma i kompanije "Dunav osiguranje", izjavio je predsednik te banke za Srbiju Mateo Patrone.

 

Usvojen novi Zakon o osiguranju

Decembar 2014. Novim zakonom o osiguranju predviđeno je da nova drušstva za osiguranje ne mogu istovremeno da se bave životnim i neživotnim osiguranjem, ali ona koja već tako posluju, mogu da nastave da obavljaju obe te vrste osiguranja

 

U trećem kvartalu premija u Srbiji veća za 5,2 odsto

Novembar 2014. Ukupna premija 27 osiguravajućih kompanija u Srbiji na kraju trećeg kvartala ove godine iznosila je 51,4 milijarde dinara.

 

Dunav osiguranje zadržava lidersku poziciju

Oktobar 2014. Kompanija Dunav osiguranje tokom devet meseci ove godine zaključila je više od milion polisa neživotnih osiguranja.

 

Novo poslovno ime Generali osiguranja

Septembar 2014. Kompanija Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd ubuduće će poslovati pod novim poslovnim imenom - Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

 

NBS oduzela dozvolu za rad Takovo osiguranju

Jul 2014. Takovo osiguranju iz Kragujevca oduzeta je dozvola za rad po odluci NBS, i doneta je mera zabrane raspolaganja imovinom tog društva do otvaranja postupka likvidacije.

profitmedia

site by STUDIO TRID