Međunarodno sprečavanje prevara u osiguranju

Protokol o saradnji sedam zemalja

 
Protokol o saradnji u sprečavanju prevara u osiguranju potpisan je u Zagrebu, na međunarodnom skupu “Sprečavanje prevara u osiguranju”. Protokol su, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, potpisala udruženja osiguravača iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Mađarske.

14.4.2011. Potpisnici su se obavezali na saradnju u razmeni informacija o aktivnostima koje preduzimaju u cilju sprečavanja prevara u osiguranju, na razmenu statističkih i drugih podataka koji pokazuju da su na nekoj teritoriji prisutne prevare, na informisanje o načinima detekcije i sprečavanja ovih zloupotreba, kao i razmenu novosti vezanih za zakone u svakoj od zemalja, u vezi sa odredbama koje se tiču zloupotreba u osiguranju.

“Prevare su problem šire društvene zajednice, jer je dosta pripadnika policije, pravosuđa i zdravstva uključeno u te prevare, tako da bi trebalo voditi računa i o dubljoj saradnji sa svim državnim institucijama”, rekla je Snežana Sremčević, potpisnica Protokola od strane srpskog udruženja osiguravača.

FACEBOOK

Aktuelne vestisite by STUDIO TRID