Na šta se žale osiguranici

 Lavirint do odštete

Probijanje rokova, isplata šteta i nerazumevanje uslova osiguranja najčešći su uzroci nesporazuma klijenata sa osiguravajućim društvima, kako u Srbiji tako i u susednim zemljama. Stručnjaci smatraju da su prigovori opravdani, kao i da uslove pod hitno treba pojednostaviti

besIako se poslednjih godina polako vraća poverenje u osiguravajuća društva, ni danas nisu retki slučajevi nesuglasica između osiguravača i klijenata, koje su često posledica nerazumevanja ugovora o osiguranju, ali i svesnog kršenja pravila sa jedne i sa druge strane. Ova boljka ne muči samo Srbiju: iste probleme dele i osiguranici i osiguravači u susednim zemaljama.
Samo u prvom polugodištu ove godine Centar za korisnike finansijskih usluga Narodne banke Srbije primio je 94 prigovora na rad osiguravajućih društava, što je za 57 odsto više  u odnosu na isti period prošle godine, a najveći broj prigovora uputila su fizička lica.
U NBS kažu da se najveći broj pristiglih žalbi odnosi na visinu ponuđene naknade štete, neblagovremene isplate naknade štete i odbijanje isplate nespornog dela. U toku ove godine osiguranicima su najveće muke sa osiguravačima zadavale nesuglasice vezane  za osiguranje od autoodgovornosti, te se oko 62 odsto prigovora odnosi na tu vrstu osiguranja. Na kasko osiguranje se odnosi oko devet odsto, na osiguranje nezgode sedam odsto, dok se na osiguranje života odnosi četiri odsto prigovora.
U BiH i Hrvatskoj situacijia je gotovo identična bar što se tiče sadržaja primedbi upućenih nadležnim organima u tim zemljama.
Tako su u Republici Srpskoj u toku prošle godine podnete 73 žalbe na rad osiguravača, koje su se najčešće odnosile na kašnjenje u obradi odštetnih zahteva u isplatama, nedostavljanju obrazloženih ponuda, pri čemu su dominirali prigovori na postupke u isplati naknade štete iz osnova autoodgovornosti.
U Hrvatskoj se pritužbe odnose na rad gotovo svih osiguravača. Sadržajno, one su se u toku prošle godine odnosile na neisplaćivanje nespornog dela štete, na malu otkupnu vrednost polise životnog osiguranja, na odugovlačenje postupka rešavanja odštetnog zahteva i nepoštovanje propisanih rokova.
U NBS napominju da je određeni deo pritužbi posledica pre svega nerazumevanja proizvoda i usluga osiguranja kao i nedovoljne informisanosti klijenata. Kako u praksi problemi vrlo često nastaju zbog toga što ugovori o osiguranju nisu dovoljni jasni i informativni, stručnjaci smatraju da bi ih trebalo pojednostaviti.
„Uslovi osiguranja bi svakako trebalo da budu jednostavniji, napisani razumljivim jezikom, a po mom mišljenju trebalo bi da stoje na poleđini polise. Tako se osiguranici ne bi dovodili u zabludu, poput slučajeva gde na polisi piše da su uslovi poznati i uručeni osiguraniku, a u stvari ih u najvećem broju slučajeva osiguranik nije ni dobio", smatra Veselin Avdalović, profesor na Bankarskoj akademiji i stručnjak u oblasti osiguranja.  
On veruje i da su primedbe pristigle u NBS u  najvećem broju slučajeva opravdane, bar one što se odnose na naknadu šteta, tačnije na rokove isplate:
„Iako NBS ima stogu kontrolu, osiguravači nalaze način da produže zakonski rok isplate od 15 dana tako što uvek traže od osiguranika da dostave neke dodatne podatke, čime produžavaju rok isplate jer se on posmatra od dana kada je kompletiran zahtev za odštetu", objašnjava Avdalović.
On kaže da su u zemljama EU uslovi osiguranja napisani tako da može da ih razume prosečan osiguranik. „Smatram da će i kod nas osiguravači u najskorije vreme morati da promene  uslove ukoliko žele sačuvaju klijente i očuvaju povrenje koje su jedva povratili", kaže on.
Iako brojni, obimni, neprecizni i nejasni uslovi osiguranja često izazivaju probleme sa klijentima, neki osiguravači smatraju do greške dolazi jer pri sklapanju ugovora ugovorne strane nisu dovoljno informisane: česta je pojava da osiguranik uopšte nije zainteresovan i nema vremena ni da sasluša, niti da pročita uslove ugovora, tako da je ovo češći uzrok sporova nego nerazumevanje sadržine ugovora.

Nema prodaje polisa „na divlje"
Prodaju polisa životnog osiguranja po Zakonu o osiguranju mogu da prodaju društva za osiguranje ili zastupnici u osiguranju. Međutim, iako je Zakonom zabranjena prodaja od strane nestručnih lica, i dalje se može desiti da vam u frizerskom salonu ponude životno osiguranje.
U NBS ističu da ove godine nisu imali prijave takvih slučajeva, ali i da je ova institucija nadležna za kontrolu samo subjekata koji po zakonu imaju pravo da prodaju osiguranje - a to su neposredno društva ili zastupnici u osiguranju.
„Kada NBS dođe do saznanja da neko lice neovlašćeno prodaje polise, ona o tome obaveštava nadležne organe, a zavisno od podataka kojima raspolaže, preduzima mere prema društvu čije se polise neovlašćeno prodaju", ističu u Centralnoj banci.

 

 

FACEBOOK

Aktuelne vestisite by STUDIO TRID