Tržište autoosiguranja u prvom kvartalu 2010.

ao1

 Tri društva drže 60 odsto tržišta AO

Na tržištu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti (AO) industrija osiguranja u Srbiji  je u prva tri meseca ove godine ostvarila rast premije od 2,7 odsto u poređenju sa istim periodom godinu dana ranije, a prva tri društva po sakupljenoj premiji drže blizu 60 odsto ovog tržišta!

"Dunav osiguranje" sa učešćem od 24,8 odsto, "Delta Đenerali" sa 17,4 dsto i "DDOR Novi Sad" sa 15,7 odsto učešća u ukupnoj premiji osiguravaju 58 odsto od svih osiguranih motornih vozila u Srbiji. Ova trojka je  već godinama lider u ovoj vrsti osiguranja, s tim što su društva na drugoj i trećoj poziciji zamenila redosled - "Delta Đenerali osiguranje" je prešlo na drugo, a "DDOR Novi Sad osiguranje" se sa druge pomerilo na treću poziciju.

Ostalih osam osiguravača od ukupno 11 društava koji se bave AO, drži  ostatak od 42 odsto tržišta, a njihovo učešće se kreće od 9,2 odsto, koliko zauzima "Takovo osiguranje", do 1,4 koliko ima "Viner Štediše osiguranje".

U susednoj Hrvatskoj situacija sa koncetracijom tržišta je slična: polovina društava od ukupno 14 koja prodaju polise AO, kontrolisala su u prošloj godini 90 odsto tržišta.

Posmatrano prema vrstama osiguranja, u Hrvatskoj je najveći udeo u ukupnoj premiji (25,95 odsto ili 90,4 miliona evra) u prva tri meseca imalo osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, koje u odnosu na prvi kvartal prošle godine beleži blagi pad premije od 0,8 odsto. U Srbiji je ova vrsta osiguranja na drugom mestu, iza osiguranja imovine, sa ukupno sakupljenom premijom u prvom kvartalu od 3.861 milijardi dinara i učešćem od 27,7 odsto u ukupnoj premiji.

Srpski osiguravači su povećali ažurnost u isplati šteta AO sa 92,6 odsto na kraju marta prošle godine na 94,57 odsto, kao i ažurnost u rešavanju šteta sa 48,56 na 50 odsto. Najvredniji u isplati šteta AO sa 100 odsto u prvom kvartalu bili su "AMS osiguranje", "AS osiguranje" i "Delta Đenerali osiguranje", dok najmanji procenat u ovom segmentu ima "Viner štediše osiguranje" sa 82 odsto. 

FACEBOOK

Aktuelne vesti



site by STUDIO TRID