Osiguranje lanca snabdevanja

Osiguranje đaka u školama

Osiguranje vikendice

Kasko u inostranstvu

Osiguranje stana dok ste na letovanju

Saobraćajna nezgoda na letovanju

Putno zdravstveno osiguranje

Saobraćajka sa nepoznatim vozilom

Srbija - Slovenija

Novo za poljoprivrednike

Finansije TOP 2014

Izveštaj PIO Fonda

Sporazum Srbije i Hrvatske

Ukoliko se nađete u Hrvatskoj u vozilu sa srpskim registracijama, i dogodi vam se saobraćajna nezgoda u koju je umešan auto sa hrvatskim registracijama, ubuduće ćete štetu moći da naplatite po povratku u Srbiju. Isto važi i u obrnutom smeru, za građane Hrvatske koji dožive saobraćajnu nezgodu u Srbiji. Svoje putovanje ćete, praktično, moći da nastavite ukoliko Vam je vozilo u voznom stanju, bez posebnog zadržavanja i trošenja vremena na formalnosti pomoću kojih bi, kao što je to bilo do sada, naplaćivali štetu u gradu u kojem je do nezgode došlo. Ovo je suština Sporazuma o zaštiti posetilaca, koji su u Beogradu potpisali predstavnici udruženja osiguravača Srbije i Hrvatske, Vladan Manić i Hrvoje Pauković.
ceo tekst

Autoosiguranje

Polise za obavezno osiguranje poskupele su od prvog jula 45 odsto. Toliki skok cene naišao je na veoma oštre zamerke potrošačkih organizacija. Dotle, iz Narodne banke Srbije, koja je toliku korekciju cene hladno aminovala, još nema odgovora – šta ju je u celoj računici opredelilo da se saglasi sa tolikim zahtevom osiguravajućih kuća, odnosno njihovog udruženja. Jedno od najčešćih obrazloženja bilo je...
ceo tekst

Novo izdanje

Pojmovnik osiguranja, prof. dr Nebojša Žarković

 

Posle dve decenije rada, javnosti je postao dostupan Pojmovnik osiguranja, sveobuhvatan specifičan rečnik u kome se nalazi nekoliko hiljada termina iz oblasti osiguranja, sa objašnjenjima i prevodom na engleski i nemački jezik. U ovom delu sažeto je iskustvo autora koje se odnosi i na teoriju u smislu držanja nastave na nekoliko fakulteta, i na praksu kroz rad u osiguravajućoj kompaniji.

 

ceo tekst

Milan Kovač, direktor Dunav Penzije

Privatne penzije nisu skupe

4. april 2013. Trebalo bi da razbijemo predrasude poput one da je ulaganje u dobrovoljne penzijske fondove skupo i da je namenjeno samo bogatima, i da potvrdimo da su fondovi sigurni. Najlakše je reći da je penzija daleko ili da nemamo para za to, a kad bismo zaista bili krajnje iskreni prema sebi, priznali bismo da novac često trošimo na neke nepotrebne ili ne baš važne stvari

Koliko su građani Srbije spremni da štede za starost kroz dobrovoljne penzijske fondove? Da li je to dovoljno, i šta bi fondovi mogli da učine kako bi se situacija popravila?

M. Kovač: Potreba za svakom vrstom sigurnosti, pa i finansijskom, urođena je kod svih nas. Kada se tome doda i neizvesnost u pogledu posla i budućih prihoda koju ekonomska kriza nameće, jasno je da je štednja za starost neminovnost. Međutim, drugo je pitanje koliko su građani spremni da na ovaj način štede, nekada zbog lične finansijske situacije, a nekada i zbog neke vrste inertnosti.
U oba slučaja

 

ceo tekst

Srbija – Kosovo

Autoosiguranje prilikom prelaska preko administrativne linije

 

Vlasnik automobila sa kosovskim tablicama prilikom ulaska u Srbiju dužan je da plati polisu autoosiguranja 100 evra, i ona važi 30 dana. To je, kako kažu u Udruženju osiguravača Srbije, cena za sve one koji ulaze u Srbiju a nemaju srpske tablice ili nisu u sistemu Multilateralnog sporazuma o Zelenoj karti. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama koji bi putovali na Kosovo, pak, imaju obavezu da na granici plate 60 evra, ali im polisa važi samo 15 dana. Građani drugih država prilikom ulaska na Kosovo i Metohiju plaćaju skoro dvostruko manje, 32 evra, kažu u Udruženju osiguravača.


Trošak za prelazak robe i putnika preko administrativne granice Srbije i Kosova samo po osnovu osiguranja godišnje iznosi oko 35 miliona evra, procena je Centra za regionalizam. Ova organizacija obavlja monitoring sprovođenja dogovora između Beograda i Prištine o slobodi kretanja, koji je ratifikovan krajem 2011. godine.
Motorna vozila koja prelaze administrativnu liniju između Srbije i Kosova i Metohije (KiM) su pod režimom naplate

 

ceo tekst

Nove namere Triglava u regionu

Triglav: Kupili bismo DDOR.
DDOR: Nismo na prodaju!

 

Predsednik Uprave slovenačkog Triglava izjavio je kako je ova kompanija zainteresovana za hrvatsko Kroacija osiguranje, i za DDOR u Srbiji, što je posle svega par dana izazvalo skok cena akcija Triglava na ljubljanskoj berzi. Ta izjava se, međutim, ni najmanje nije dopala direktoru DDOR-a, koji je kroz zvanično saopštenje „uzviknuo“ kako DDOR nije na prodaju.


5.3.2013. Najpre je slovenačka država krajem prošle godine odlučila da proda vlasništvo u kompaniji Triglav. Zatim je predsednik Uprave Triglav Grupe Matjaž Rakovec rekao kako bi bilo dobro da novi vlasnik bude „neko ko bi pratio želju Uprave da se širi i jača pozicija u regionu“, što bi podrazumevalo kupovinu hrvatskog Kroacija osiguranja i DDOR Novi Sad u Srbiji od strane ove slovenačke kompanije. A onda se oglasio i generalni direktor DDOR-a rekavši kako „DDOR nije na prodaju“ i kako je ovde reč o „stvaranju tržišnih glasina pre nego o ozbiljnim poslovnim namerama“!

U oktobru prošle godine slovenački mediji su

ceo tekst

Dr Marko Ćulibrk, v.d. generalnog direktora Dunav osiguranja

Ne vidim potrebu da se privatizuje Dunav


Neoliberalistička priča o privatizaciji svega i svačega kao ključ za uspešno poslovanje - odavno je napuštena i u vodećim kapitalističkim državama. Pokazalo se da za privredu u celini, pa i za osiguranje, nije bitno kakva je struktura kapitala, već kako preduzeće posluje.

direktor28. februar 2013. Od sredine decembra prošle godine, funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora u kompaniji „Dunav osiguranje“ obavlja dr Marko Ćulibrk, koji je do tada bio predsednik Nadzornog odbora ove kompanije. On kaže za Sveoosiguranju da je zadovoljan prošlogodišnjim poslovnim rezultatima ove kompanije čije je tržišno učešće u tom periodu, kako je rekao, poraslo. Izmenu zakona o osiguranju koja predviđa da se odluka o razdvajanju kompozitnih osiguravajućih društava odloži do kraja tekuće godine, Ćulibrk smatra pozitivnom. On dodaje i da u Srbiji ima prostora za razvoj tržišta osiguranja, s obzirom na to da je prosečna premija oko 80 evra po stanovniku, što je daleko ispod proseka u razvijenim evropskim zemljama.

Kakvi su poslovni rezultati kompanije „Dunav osiguranje” u 2012. godini i da li ste njima zadovoljni?

Drugi talas globalne ekonomske krize, koji je započeo 2011. godine, ostavio je posledice i na privredu Srbije. U 2012. godini realni bruto društveni proizvod je opao za dva odsto, rast izvoza i uvoza roba je usporen, a inflacija je porasla. Smanjenje privredne aktivnosti takođe je dovelo do porasta nezaposlenosti, slabljenja dinara, prestanka realnog rasta zarada i smanjenja deviznih rezervi. Uprkos svemu tome, kompanija „Dunav osiguranje” je 2012. poslovnu godinu završila sa uspehom. I dalje je tržišni lider na polju društveno odgovornog poslovanja, što pokazuje i odnosom prema društvenoj zajednici i odnosom prema svojim zaposlenima. To potvrđuju sledeći rezultati: tržišno učešće kompanije je ponovo poraslo, plan bruto premije za 2012. godinu je prebačen, povećana je efikasnost u rešavanju odštetnih zahteva, a sedam društava u sastavu kompanije „Dunav osiguranje” - svako u svom domenu poslovanja, ostvarilo je pozitivne pomake.

ceo tekst

Pritužbe na rad finansijskih institucija

Šta korisnici zameraju osiguranjima

U toku 2012. godine, Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga pristiglo je 246 obaveštenja sa prigovorima na rad osiguravajućih društava, što je za četiri odsto više nego u godini ranije, kaže se u saopštenju Narodne banke Srbije.
Najveći broj prigovora, koji su u izveštaju NBS definisani kao obaveštenja, odnosio se na autoodgovornost (48 odsto), životno osiguranje (16,7 odsto) i kasko osiguranje (8,5 odsto).
Osiguranici su se najčešće žalili na visinu ponuđene naknade štete, neblagovremene isplate po osnovu naknade štete, odbijanje isplate nespornog dela štete, probleme u ostvarivanju prava po osnovu polisa životnog osiguranja, i probleme u ostvarivanju prava po osnovu polise životnog osiguranja u slučaju nemogućnosti daljeg plaćanja premije.

 

ceo tekst

Dobrovoljni penzijski fondovi

Zašto je manje DPF nego ranije

 

Januar 2013. Sredinom decembra 2012, prestalo je da postoji još jedno društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom – Triglav penzijski fondovi. Fond Triglav Penzija Narodna banka Srbije je dodelila na upravljanje društvu „DDOR Garant“.
Ovo je već četvrto društvo za upravljanje koje je za šest i po godina ove industrije u Srbiji prestalo da postoji.
Promena upravljanja fondom Triglav penzije, kako kažu u Narodnoj banci, neće značajnije uticati na ukupno tržište dobrovoljnih penzijskih fondova, s obzirom na to da je tržišno učešće fonda Triglav penzije bilo svega 0,5 odsto. Prava članova će biti

 

ceo tekst

Izmena zakona o osiguranju

Da li će se razdvajati mešovita osiguravajuća društva


Januar 2013. Nekoliko dana pre Nove godine stupio je na snagu Zakon o izmeni zakona o osiguranju, kojim se podela kompozitnih (mešovitih) društava za osiguranjepredviđena za kraj 2012. odlaže do kraja 2013. godine. To znači da će sva osiguravajuća društva koja na dan stupanja na snagu ove izmene imaju dozvolu za obavljanje i životnih i neživotnih osiguranja, do kraja tekuće godine morati da razdvoje poslovanje, i da Narodnoj banci Srbije kao regulatoru ovog tržišta dostave dokaz o toj podeli.
Ovo je već peto odlaganje u poslednjih devet godina, otkad je donet Zakon o osiguranju 2004, godine. Tim Zakonom bilo je predviđeno

ceo tekst

Branko Krstonošić, generalni direktor kompanije Wiener Städtische u Srbiji

Pravi trenutak za promenu Zakona

 

Ministarstvo finansija zna da smo kao industrija i dalje zainteresovani za poreske olakšice u životnom osiguranju, pa očekujem da će se ova godina iskoristiti za razgovor na tu temu - Nadam se da će kompozitna društva takva i ostati, a da će se onima koja su se registrovala kao specijalizovana dodatno poboljšati uslovi poslovanja - Novi zakon bi trebalo da obuhvati pitanje odnosa osiguravajućih kuća sa prodavcima - Takođe bi valjalo razmotriti mogućnost da nadzor obavlja posebno telo nezavisno od državnih institucija.


22. januar 2013. Kompanija Wiener Stadtische ovih dana slavi deset godina poslovanja u Srbiji. Ona je jedna od prvih kompanija koje su u Srbiji osnovane kao domaće osiguranje sa stranim kapitalom, a prvo takvo kompozitno društvo. Sa generalnim direktorom Brankom Krstonošićem, koji se na toj poziciji nalazi od samog osnivanja kompanije, razgovaramo o domaćem tržištu osiguranja, o mogućnostima za poslovanje i rast, kao i o očekivanjima u pogledu zakonskih promena u narednom periodu.

Da li su se osnivači kompanije iz Austrije ikada za ovih deset godina pokajali što su došli u Srbiju?

Ako se pre početka aktivnosti ispitaju sve okolnosti i potencijal tržišta, onda kajanja nema. I pored ograničenja, mi pokazujemo dobre rezultate poslovanja i razvoj, što zadovoljava akcionare koji prepoznaju i cene naše poslovne napore. Gledano šire, naši akcionari imaju velika očekivanja od našeg poslovanja, slično kao i ostali brojni austrijski investitori koji vide potencijal u domaćem tržistu. Takođe, možemo govoriti o zadovoljstvu poslovanjem ili o tome da li su ispunjena očekivanja što se tiče rasta. Proteklih deset godina obeležili su uslovi koji su bili daleko od optimalnih. Ukupno tržište je, može se reći, stagniralo s obzirom na to da se svih ovih deset godina bruto fakturisana premija kretala oko 500 miliona evra: ako nema bitnog pomaka, onda je to stagnacija. Kad se uzme u obzir

 

ceo tekst

Specijalna edicija „Biznis i finansije“

Preduzetnici zadovoljni poslovanjem

Decembar 2012. Dva od tri preduzetnika u Srbiji kažu da su zadovoljni poslovanjem u prethodnih godinu dana, a za poslovanje lošije od očekivanog kažu da je „zaslužna” država – zbog komplikovanih propisa, nedostatka kvalifikovane radne snage i skupih bankarskih kredita.
Ovo je pokazala analiza poslovanja u sektoru MSP za 2011. godinu časopisa „Biznis i Finansije“, jedinog domaćeg štampanog medija koji objavljuje sintetičke podatke i analize poslovanja ovog sektora i donosi rang liste prvih 150 MSP po dobiti, poslovnom prihodu i kapitalu, sačinjene na osnovu podataka Agencije za privredne registre.

 

ceo tekst

Dunav osiguranje

Milenka Jezdimirović podnela ostavku


Generalna direktorka Dunav osiguranja dr Milenka Jezdimirović podnela je ostavku na jučerašnjoj sednici Nadzornog odbora ove kompanije, kaže se u saopštenju Dunav osiguranja. Jezdimirović je, kako se navodi, ostavku podnela iz ličnih razloga.
Dužnost generalnog direktora ona će zvanično prestati da obavlja od 14. decembra, kada će Nadzornom odboru podneti izveštaj o poslovanju. Na ovoj funkciji Jezdimirović se nalazila od februara 2009. godine.
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Kompanije Dunav osiguranje izabran je dr Marko Ćulibk
ceo tekst

Osiguranje na kraju trećeg kvartala

Rast premije od 6,7 odsto

 

Za devet meseci tekuće godine, ukupna premija osiguranja je povećana za 6,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, i iznosi 47,5 milijardi dinara ili 413 miliona evra, stoji u izveštaju Narodne banke Srbije.
Rast životnih osiguranja od 18,9 odsto uzrokovao je i povećanje učešća životnih osiguranja u ukupnoj premiji sa 15,8 na 17,6 odsto.
U ukupnoj premiji, najveće je učešće osiguranja od odgovornosti sa 30,5 odsto, slede osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i ostala osiguranja imovine – imovinska osiguranja sa 24,5 odsto i kasko sa 11,3 odsto.

 

ceo tekst

Rang lista preduzeća 2011/2012

NIS lider po dobiti i poslovnom prihodu

 

Vodeća kompanija u Srbiji po dobiti i poslovnom prihodu u prošloj godini bila je Naftna industrija Srbije, na listi publikacije “Biznis TOP 2011/2012” časopisa Biznis &Finansije, posvećene poslovanju preduzeća u Srbiji i ekonomskim tokovima u svetu, Evropi i regionu.
Na listi najuspešnijih u prošloj godini su i preduzeća koja danas ne postoje ili su u manjim ili većim finansijskim problemima, što pokazuje rovitost privrede Srbije, ukazano je na promociji ove publikacije. Ekonomiste brine prejak kurs dinara koji bi mogao da ugrozi poslovanje izvoznika i zbriše efekte finansijske konsolidacije u trenutku kad se sa MMF raspravlja upravo o ovim ključnim pitanjima.

ceo tekst

Osiguranje od požara - obavezno?

Štete od požara mogu da budu manje

 

Štete od požara u Srbiji samo u ovoj godini su iznosile oko 50 miliona evra, a država za saniranje uspeva da pokrije svega oko 10 odsto. Stoga će se nedavno osnovano Nacionalno udruženje zaštite od požara angažovati na tome da se osiguranje od požara uvede kao obavezno

8.11. 2012. „Osiguranje od požara bi trebalo da bude obavezno, i to bi značajno rasteretilo budžet a građani bi imali veću zaštitu od ove vrste rizika“. Ovo je jedna od poruka upućenih sa Okruglog stola „Pravni okvir osiguranja u oblasti zaštite od požara u republici Srbiji“, u organizaciji Nacionalnog udruženja zaštite od požara osnovanog početkom oktobra.
„Sada se štete izazvane požarima nadoknađuju iz budžeta, a za to je predviđena stavka „sredstva za pružanje pomoći za saniranje posledica elementarnih nepogoda“. U okviru tih sredstava koja su poprilično mala, nalazi se i deo predviđen za požare. Osiguranje od požara obezbedilo bi naknadu štete čime bi se smanjo atak na budžet, ali bi doprinelo i preventivi što bi uticalo na to da štete budu manje“, rekla je Mila Jezdimirović, direktorka kompanije Dunav osiguranje i predsednica ovog Nacionalnog udruženja.

 

ceo tekst

Andrea Simončeli, Delta Generali

Vlada Srbije primenjuje mudru ekonomsku politiku

24.10.2012. „Svega dva i po odsto stanovnika Srbije ima članstvo u nekom od dobrovoljnih penzijskih fondova, što je među najnižim procentima u Evropi. Neki će reći, nema se para. Drugi će reći, država ne daje dovoljno podsticaja. Ja mislim da je pravi razlog u tome što ljudi nemaju naviku da misle na budućnost. Država treba da širi kulturu uplaćivanja u dobrovoljne penzijske fondove, kako bi građani deo prihoda kanalisali u ovom smeru“, rekao je Andrea Simončeli, generalni direktor Delta Generali osiguranja, na obeležavanju šeste godišnjice istoimenog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

On smatra da sadašnja Vlada u Srbiji primenjuje mudru ekonomsku politiku, jer ...

ceo tekst

Izmene zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Minimalne sume osiguranja neće se menjati još dve godine

 7.10.2012. Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kojim se povećanje minimalne osigurane sume na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje od autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – odlaže za dve godine: umesto da nove sume važe od oktobra 2012, one će važiti od oktobra 2014. godine.Naime, po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji je usvojen 2009. godine, predviđeno je da se početkom oktobra ove godine najniže osigurane sume povećaju: za štetu na licima na milion evra po jednom štetnom događaju bez obzira na broj oštećenih lica, a za štetu na stvarima na 200.000 evra po jednom štetnom događaju.Ovo je povećanje od gotovo deset puta, s obzirom...
ceo tekst

Autoosiguranje i RFZO

Sporno izdvajanje pet odsto iz premije

29.9.2012. Osiguravači u Srbiji najavljuju da će tražiti preispitivanje ustavnosti odluke, po kojoj moraju da izdvajaju pet odsto bruto premije od osiguranja autoodgovornosti za državni Fond za zdravstveno osiguranje. Ova obaveza uvedena je početkom godine, kada je stupio na snagu novi član Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Hrvatski osiguravači nedavno su dobili spor protiv takve odluke, tako što ju je Ustavni sud proglasio neustavnom. To je podstaklo i srpske osiguravače da preduzmu sličan korak: Udruženje osiguravača je najavilo da će podneti zahtev Ustavnom sudu za preispitivanje te odluke.Iznos od pet odsto bruto premije od autoosiguranja predviđeno je da se plaća unapred – za štete koje još nisu nastale, a iznos je fiksiran nezavisno od visine pričinjene štete, za koju se praktično i ne zna da li će nastati niti kolika će biti. Upravo to je glavni argument srpskim osiguravačima da pokrenu pitanje ustavnosti spornog člana zakona: oni smatraju da je predviđeni iznos previsok i slažu se sa hrvatskim osiguravačima, koji tvrde da se tim plaćanjem državni Fond za zdravstveno osiguranje dovodi u privilegovan položaj u odnosu na ostale oštećene strane.
ceo tekst

Nadzor finansijskih institucija

Osniva se nova Uprava pri Narodnoj banci Srbije

12.9.2012. Zakonom o Narodnoj banci Srbije, donetim početkom avgusta, propisuje se osnivanje Uprave za nadzor finansijskih institucija. Dosadašnja zaduženja posebnih sektora za nadzor osiguranja, banaka, dobrovoljnih penzijskih fondova, koji su bili u nadležnosti viceguvernera – preuzeće jedno telo, čije se formiranje tek očekuje. “Formiranje ove uprave nije sporno, jer je to prihvaćena svetska praksa koju primenjuje i Centralna banka Velike Britanije, a učiniće i Evropska centralna banka”. Ovo je na svojoj prvoj konferenciji za novinare izjavila nova guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja je na tu dužnost stupila takođe početkom avgusta.

ceo tekst

Autoosiguranje

Poskupljenje polisa obaveznog osiguranja autoodgovornosti? 

10.9.2012. Osiguravači u Srbiji će uputiti Narodnoj banci Srbije zahtev za povećanje cena polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Tačan iznos koji će osiguravači tražiti kao novu minimalnu cenu još nije poznat, ali u Nacionalnom udruženju osiguravača potvrđuju da su njihove stručne službe već počele da rade analize. U to su uključeni i predstavnici osiguravajućih kuća koje se bave autoodgovornošću: kad se dođe do tačnih potrebnih iznosa, sa kojima će se složiti Upravni odbor Udruženja, poslaće se i zvaničan predlog Narodnoj banci Srbije.Narodna banka Srbije propusuje samo minimalnu cenu osiguranja od autoodgovornosti, koja se sada kreće od 40 do 130 evra po automobilu, u zavisnosti od snage motora. To praktično znači da osiguravači mogu samostalno da podižu cene, ali se svi slažu da bi u sadašnjim ekonomskim uslovima podizanje cene bilo ravno „tržišnom samoubistvu“.

ceo tekst

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Potrebne poreske olakšice

 

Oko 30 odsto zdravstvenih troškova građani Srbije plaćaju iz svog džepa, dok se ostatak pokriva iz doprinosa. Kako najbolje iskoristiti tu trećinu novca koja završi u privatnim klinikama, a da budu zadovoljni i građani i osiguravajuće kuće i privatna lekarska praksa? Kolektivna osiguranja koja sponzoriše poslodavac trenutno su jedini način za širenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali prvo je potrebno da država prestane da premiju tretira kao deo dohotka i time je oporezuje. Drugi korak bi mogao biti uključivanje privatnog sektora u Fond zdravstvenog osiguranja čime bi polise građanima bile primamljivije

Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja, juli 2012.

Na sreću ili na nesreću – prilično niska participacija pri lekarskim pregledima zapravo je glavni “krivac” što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji  zanemarljivo.
Na sreću – jer bi sa ovako niskim životnim standardom građanima samo još falilo da umesto pola evra plaćaju oko sedam evra participaciju prilikom zdravstvenog pregleda kao što je, primera radi, u obavezi jedan Parižanin, pa mu se zato više isplati da kupi polisu.
Na nesreću – za osiguravajuće kuće u Srbiji kojima bi „paprenije“ dopunsko osiguranje od participacije u velikoj meri povećalo broj polisa, pogotovo što za neke druge, znatno skuplje usluge neće još dugo moći da računaju na srpske klijente. Naime, u Srbiji gotovo i da ne postoji sloj koji bi sebi mogao  dozvoliti luksuz da u toku meseca izdvoji nekoliko stotina evra za bolju zdravstvenu uslugu, a ni broj onih koji bi mesečno izdvojili za osrednji paket oko 40 evra nije mnogo veći.
U osiguravajućim kućama su...
ceo tekst

SorS 2012

Kako zaštititi korisnike usluga osiguranja

 

Ovogodišnji SorS okupio je 166 učesnika, predstavnika osiguravajućih i reosiguravajućih društava, institucija koje nadziru rad društava za osiguranje, udruženja osiguravajućih društava iz zemalja regiona, kao i predstavnike drugih zainteresovanih grupa povezanih sa tržištima osiguranja u Evropi, ali i šire

Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja, juli 2012.

Susreti osiguravača i reosiguravača po 23-ći put su održani u Sarajevu, od 13. do 15. juna. Učesnici iz šest država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije te nekoliko zemalja Evropske unije, Turske, Bahreina, Švajcarske – tri dana su imali priliku da se druže i obnove stara poznanstva, ali i da ostvare nove poslovne kontakte.
Sve prezentacije u okviru osnovne teme ovogodišnjeg SorS-a bile su posvećene zaštiti potrošača u osiguranju uopšte, ali i u kontekstu konkurentskih odnosa na regionalnim tržištima. Kao i ranijih godina, i u okviru ovogodišnjeg SorS-a, predstavnici državnih agencija za nadzor ili udruženja osiguravajućih društava održali su prezentacije stanja na tržištima osiguranja u regionu. Novinarima su se obratili Damir Lačević, generalni sekretar SorS-a i direktor Bosna RE, Midhat Terzić, direktor Sarajevo osiguranja, Matjaž Rakovec, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav iz Ljubljane, te Vladimir Toševski, predsednik Uprave Osiguratelne polise iz Skoplja..

ceo tekst

Vladimir Toševski, generalni direktor kompanije Osiguritelna Polisa, Makedonija

Imamo razvojni potencijal

 

Kad bismo pravili poređenje sa ostalim zemljama iz regiona, morali bi da konstatujemo da je makedonsko tržište osiguranja jedno od najmanje razvijenih, s tim da je osiguravajuća premija po stanovniku slična premiji u Srbiji – u svim ostalim zemljama regiona, situacija je na malo višem nivou. Da ipak imamo razvojni potencijal, pokazuje i veliki broj osiguravajućih kompanija koje ovde posluju

Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja, juli 2012.

Sa gospodinom Toševskim smo se susreli odmah nakon njegovog povratka iz Sarajeva, gde je ove godine predsedavao upravnim odborom SorS-a, skupa koji svake godine na jednom mestu okuplja sve veće osiguravajuće kompanije iz regiona.

Osiguritelna Polisa je jedna od najboljih makedonskih osiguravajućih kompanija koja radi od 2005. godine. Neto dobit kompanije...

ceo tekst

Matjaž Rakovec, predsednik Uprave Triglav Grupe

Planiramo akvizicije u Srbiji

 

 Razdvajanje kompozitnih društava će povećati troškove upravljanja jer će biti neophodna nova uprava, aktuari, računovodstvo, menadžment - što će podići i cenu osiguranja. Ukrupnjavanje tržišta osiguranja u Srbiji je neminovno, a Triglav Grupa planira akvizicije na ovdašnjem tržištu. Za ovu godinu planirana je neto dobit veća od 60 miliona evra.

(Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja br. 4, april 2012.)

 

matjazTriglav Grupa, osnovana 1990. u Sloveniji, posluje u osam zemalja i zapošljava oko 5.100 ljudi. Biznis Grupe  baziran je na četiri stuba: osiguranje, upravljanje aktivom/imovinom, bankarstvo i ostale delatnosti, koje podupiru delatnost osiguranja. Triglav INT, ćerka kompanija Zavarovalnice Triglav preko koje ona poseduje nekoliko osiguravajućih društava na Balkanu, i Zavarovalnica Triglav su zaključile Ugovor o upisu akcija i Akcionarski sporazum vredan 25 miliona evra, sa IFC-em, članom Grupe Svetske banke (World Bank Group). U isto vreme  potpisan je i Ugovor o osnivanju prodajne opcije između Zavarovalnice Triglav i IFC-a. Dokapitalizacija je početak strateškog partnerstva između IFC-a i Triglav Grupe čiji je cilj širenje i konsolidacija poslovanja Triglav Grupe na postojećim i potencijalnim novim tržištima.

Prošle godine Grupa je ostvarila 58 miliona evra dobiti pre oporezivanja, odnosno 47,5 miliona evra neto dobiti što je najviši iznos od 2007. Neto profit je u odnosu na 2010. porastao za 78 odsto.

„Ostvareni profit je bio predviđen poslovnim planovima i zadovoljni smo postignutim rezultatima. Dobit je nešto manja od planirane jer smo uradili smanjenje vrednosti deonica NLB banke, inače bi rezultat bio bolji za oko 70 miliona evra. Važno je da smo se fokusirali na profit od osiguranja jer je to naš osnovni posao i zahvaljujući tome smo ostvarili dobre rezultate",  kaže za Svet osiguranja Matjaž Rakovec, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

ceo tekst

Osiguranje poljoprivrede

Dok ne udari...!

Registar u kome su objedinjeni svi poljoprivredni proizvođači koji se osiguravaju - na nivou države ne postoji. Osigurano je tek osam odsto obradivog zemljišta, a tek tri procenta registrovanih gazdinstava. Razlog za to s jedne strane je neobaveštenost poljoprivrednih proizvođača o prednostima koje pruža osiguranje, a sa druge strane - slabo razvijena poljoprivredna proizvodnja koju zbog malih ulaganja i malih prinosa nije isplativo osiguravati.

(Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja br. 4, april 2012.)

traktorOsiguranje poljoprivrednih useva i životinja u Srbiji uglavnom koriste profesionalni poljoprivredni proizvođači i poljoprivredne kompanije. Na žalost, ogroman procenat malih poljoprivrednih proizvođača, pogotovo onih koji obrađuju manje površine zemljišta, nisu osigurani, pa time njihov prihod itekako zavisi od ćudi prirode.

U Srbiji ne postoji registar osiguranih poljoprivrednih gazdinstava. Poznato je samo da blizu dva miliona ljudi živi od poljoprivrede i da ima  450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, od kojih se, prema procenama, osigurava svega nekoliko procenata.

ceo tekst

Osiguranje fudbalera

Noge vredne milione

 

Pored uobičajenih polisa osiguranja koje pokrivaju štete od povreda ili prevremenog završetka karijere, svetske osiguravajuće kuće nude fudbalskim klubovima da se osiguraju od mogućih tužbi za pogrešnu suspenziju igrača, diskriminacije, nepravednog otkaza za trenere. Osiguranja mogu pokriti i troškove angažovanja advokata odnosno sudske troškove. U razvijenim zemljama osiguravaju se i timovi nižerazrednih liga u kojima je rizik čak i veći zbog lošijih terena i slabije forme igrača

 

(Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja br. 4, april 2012.)

 

fudbaleriFudbalski klub Crvenа zvezdа osigurao je svoje fudbalere i to njihovu tržišnu vrednost, ali je kupio i polisu koja će pokriti štete od povreda, nesrećnog slučaja, bolesti, pa čak i od prestanka igranja fudbala. To prаktično znаči dа je Zvezdа obezbedilа dа se od osigurаnja njenim igrаčimа u slučаju povrede isplаćuje plаta koju imаju premа ugovoru sа klubom, kаo i dа dobiju odštetu u slučаju prestаnkа igrаnjа fudbаlа. Ugovor potpisan sа jednom od nаjvećih britаnskih osigurаvаjućih kućа HCC iz Londonа vredan je 30 milionа evrа.

ceo tekst

Dr Milenka Mila Jezdimirović, generalni direktor Kompanije Dunav osiguranje


Tržištu je potreban vetar u leđa


S obzirom na krhko tržište i potencijale životnog osiguranja u Srbiji, nije preka potreba za ishitrenim potezima u pogledu razdvajanja kompozitnih društava, kako se razvoj životnog osiguranja ne bi ugrozio, a posebno  povećali troškovi poslovanja, do čega je već došlo u razdvojenim kompanijama

(Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja br. 3, mart 2012.)


mila„Mogu da iskažem zadovoljstvo rezultatima poslovanja, prevashodno  zbog činjenice da je Kompanija Dunav osiguranje zadržala lidersku poziciju na tržištu osiguranja. O tome govore, pre svega, finansijski rezultati poslovanja: bez obzira na vrlo neizvesnu ekonomsku situaciju, ali i ne tako povoljnu poslovnu klimu, 2011. godina za Kompaniju Dunav osiguranje bila je uspešnija od 2010.“, kaže za Svet osiguranja generalna direktorka Dunav osiguranja, domaće kompanije koja na tržištu ubedljivo zauzima poziciju broj jedan.

Mila Jezdimirović: Neto dobitak Kompanije Dunav osiguranje je u 2010. godini iznosio 223.184.000 dinara, dok je u 2011. povećan za čak 20,4 odsto i iznosio je...
ceo tekst

Osiguranje od elementarnih nepogoda


Država - poslednji nasip od poplave


Nije nepoznanica koje prirodne opasnosti prete Srbiji, ali je svest građana o rizicima na vrlo niskom nivou. Objekti se grade u zabranjenim zonama i protivno standardima građevinske struke, zbog čega je šteta veća nego što bi mogla da bude. I kultura osiguranja je u zametku: učešće osiguranja od elementarnih nepogoda u portfelju neživotnog osiguranja je gotovo zanemarljivo. Građani se najradije  odlučuju za jeftinije varijante imovinskih pokrića bez dopunskih rizika, što znači da zaštita ipak nije adekvatna. Uvođenje obaveznog osiguranja zasad nije opcija iako bi masovnost značajno pojeftinila ovaj proizvod.

Piše: Ivana Pavlović
(Preuzeto iz časopisa Svet osiguranja br. 3, mart 2012.)gromU periodu 1900-1940 u Srbiji se na svakih deset godina događalo po 100 prirodnih katastrofa. Od 1960. do 1970, bilo ih je skoro sedam puta više, a od 1980.  do 1990. čak 2000, pokazuju podaci iz Nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Od 1990. do 2000. broj prirodnih katastrofa porastao je na 2800 ili više od 100 svakog meseca. Samo poslednjih nekoliko godina ostaće zapamćeno…
ceo tekst

Mira Erić Jović, viceguverner Narodne banke Srbije, ekskluzivno za Svet osiguranja


I dalje smo zanimljivo tržište

Razlozi za rastući broj društava za osiguranje su uslovljeni činjenicom da tržište osiguranja u Srbiji spada u grupu tržišta u razvoju sa značajnim potencijalima, pre svega u segmentu životnog osiguranja.  U tom smislu, može se reći da ima prostora za nove, kvalitetne igrače, a sama tržišna utakmica među učesnicima opredeliće njihov optimalan broj

(Preuzeto iz Sveta osiguranja br. 2, januar-februar 2012.)

ericTržište osiguranja u Srbiji poslednjih godina se tretiralo kao „najbrže rastuće“ u ovom delu Evrope. Na poslovne rezultate u ovom sektoru, koji nisu kao ranije ali su ipak pozitivni, uticala je i svetska ekonomska kriza. Da li smo i dalje privlačni za strane ulagače, i da li nas i danas posmatraju kao ranije? O tome, kao i o stanju na domaćem tržištu, i pitanjima koja interesuju domaće osiguravače, prodavce osiguranja ali i osiguranije, razgovarali smo sa Mirom Erić Jović, viceguvernerom Narodne banke Srbije – institucije kojoj je Zakonom o osiguranju iz 2004. godine dodeljen nadzor nad sektorom osiguranja u Srbiji.
ceo tekst

Specijalni gost magazina „Sve o osiguranju“: Biznis i finansije

bif

Poštovani čitaoci,
Prenosimo vam u celini ekskluzivni intervju sa gospodinom Andrea Simončelijem, generalnim direktorom kompanije Delta Đenerali, koji je objavljen u poslednjem broju časopisa Biznis i finansije.
Ostale teme iz ovog časopisa možete pogledati na
www.bifonline.rs

Andrea Simončeli, Delta Đenerali

Dobar trenutak za ulaganje u dinarima


simonceliU razgovoru o perspektivi poslovanja na domaćem tržištu osiguranja u svetlu predstojećih zakonskih promena ali i globalnih dešavanja, generalni direktor „Delta Đeneralija“ Andrea Simončeli ističe da je optimista u pogledu rasta ovog tržišta,  najavljuje nova ulaganja i ocenjuje da je zbog izuzetno dobre monetarne politike NBS, u ovom trenutku pametno ulagati u dinarima.     

Piše: Marko Miladinović

Kada je Andrea Simončeli pre pola godine došao na čelo Delta Đenerali osiguranja, u svojim prvim javnim nastupima odao je priznanje prethodnoj upravi da je dobro pozicionirala kompaniju na ovdašnjem tržištu. Na pitanje šta bi izdvojio kao najveću promenu u poslovanju „Đeneralija“ od kako je na njegovom čelu, naš sagovornik ističe pristup u kojem se rast profitabilnosti oslanja prevashodno na širenje kulture osiguranja, a ne na surovoj tržišnoj utakmici i trci za što boljom statistikom. Istovremeno tvrdi da aktuelna dešavanja u evrozoni i italijanskoj ekonomiji neće uticati na promenu dugoročne globalne startegije niti na poslovanje u Srbiji jer kompanija raspolaže sa više od 400 milijardi evra aktive i veoma ozbiljno pristupa procenama rizika. „Naprotiv“, ističe, „spremni smo za nove investicije i još veći rast, zato što verujemo da su trenuci krize ujedno i trenuci za nova ulaganja“.

BIF: Kada ste preuzeli sadašnju funkciju insistirali ste na uvođenju novih proizvoda. Koliko proizvoda ste uveli i za koje ciljne grupe?

A. Simončeli: U segmentu neživotnog osiguranja predstavili smo nova zdravstvena osiguranja kojima smo našu ponudu u ovoj oblasti učinili najpotpunijom na tržištu, kao i tzv. „mini kasko“ osiguranje koje pokazuje našu nameru da svoje proizvode prilagodimo potrebama kupaca i njihovim ekonomskim mogućnostima. U segmentu životnog osiguranja omogućili smo ulaganje i primanje dobiti u dinarima.

BIF: Da li još uvek ostajete pri oceni da je osiguranje u dinarima dugoročno isplativo?

A. Simončeli: Danas je monetarna politika NBS izuzetno dobra i kurs se drži pod kontrolom. Niko ne zna šta će doneti budućnost, pa ni šta će se desiti sa evrom. Ako ću da sudim prema trenutnoj situaciji, onda sigurno preporučujem ovaj proizvod i mislim da je sada veoma dobra investicija ulagati u dinar.

ceo tekst

Raiffeisen Future – pet godina u Srbiji

Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova raste

 

Zaključno sa trećim kvartalom 2011, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen Future je za pet godina postojanja ostvarilo prinos u fondu od 10,39 odsto, po čemu je na vrhu u ovoj industriji.

ristanovicVrednost investicione jedinice ovog fonda je od početnih 1.000,00 dinara dostigla vrednost od 1.629,14 dinara na kraju novembra ove godine, čime je ostvaren najveći rast od 62,91 odsto - najveći u industriji DPF. Imovina fonda je u 2011. uvećana za više od 30 odsto i iznosi više od 1,3 milijarde dinara. Tržišno učešće od 11,23 odsto u odnosu na poziciju s početka poslovne godine, predstavlja najveći rast u industriji DPF. Broj članova ovog fonda dostigao je 17.700 članova. Za većinu članova ovog fonda doprinose uplaćuju njihovi poslodavci, što je za zaposlene posebna beneficija kojom se podstiče lojalnost firmi, a poslodavac ima posebne poreske olakšice na ove uplate.
„Na nivou čitave industrije, rast broja članova i ostvareni prinosi od ulaganja obezbedili su kontinuirani rast imovine dobrovoljnih penzijskih fondova…
ceo tekst

Predstavljen novi časopis

„Svet osiguranja“ i u Srbiji


22.11.2011. Prvi broj srpskog izdanja regionalnog časopisa „Svet osiguranja“ predstavljen je u Udruženju osiguravača Srbije, u prisustvu svih značajnih učesnika na srpskom osiguravajućem tržištu.

soOvaj časopis prati finansijski sektor u regionu jugoistočne Evrope, a posebnu pažnju poklanja sektoru osiguranja i penzijskim fondovima. Osnovan je u Hrvatskoj pre 14 godina, a prisutan je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Austriji, Nemačkoj, Italiji i Švajcarskoj.
Tematski je usmeren ka biznis sektoru, sa informacijama koje mogu pomoći kompanijama da podignu nivo bezbednosti poslovanja, s obzirom da je osiguranje potrebno svakoj firmi, i na svakom nivou poslovanja - od osiguranja zaposlenih, preko osiguranja imovine, do osiguranja finansijskih rizika prilikom poslovanja i u zemlji i u inostranstvu.
Na promociji su učestvovali Vladan Manić, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, Prof. dr Boris Marović, glavni i odgovorni urednik, i Nikola Milijević, direktor i osnivač časopisa.
Fotografije sa promocije časopisa Svet osiguranja možete pogledati ovde.
ceo tekst

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, za časopis „Svet osiguranja“

Vladan Manić: Protiv sam trke u autoosiguranju

„Nisam očekivao da će se veliki osiguravači uključiti u trku za obavezno autoosiguranje, barem ne na ovakav način. Ne podržavam trku u autoosiguranju, makar ne onako kako se ona sada sprovodi na terenu - kroz uvećane provizije tehničkim pregledima. Uz to, tehničkih pregleda ima blizu 1.000, a procena je da ih za volumen našeg tržišta treba manje od 200. Delimično je to i rezultat regulative koja je nejasna u nekim segmentima“

vladan18.11.2011. Vladan Manić je generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije od aprila ove godine. U razgovoru za prvi broj magazina „Svet osiguranja“ kaže kako će u narednom periodu, dok je on na toj funkciji, zadatak Udruženja biti da se izbori za bolji položaj industrije osiguranja u društvu, pošto se sve zamerke osiguravača vrte oko toga da osiguranje nema status kakav mu pripada s obzirom na snagu u zemlji - u poređenju sa bankama, penzijskim i investicionim fondovima, te lizing kućama. „Smatram da je sektor osiguranja u celom sistemu regulatorno najnezaštićeniji. Naša uloga u narednih nekoliko godina jeste da to popravimo. Mnogo smo toga već postigli ne dozvoljavajući da se usvoje zakonska rešenja za koja mislimo da su štetna za industriju“, kaže Manić.
ceo tekst

Nataša Marjanović, direktorka Delta Đenerali društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Očekujemo rast

Dinamika razvoja industrije DPF nije na nivou koji su društva očekivala na samom početku razvoja, ali argumenti za štednju u DPF su veoma jaki, i smatram da će u ne tako dalekoj budućnosti biti dovoljno ubedljivi da se još više ljudi opredeli za ovaj vid dugoročne štednje

natasa30.10.2011. Pre pet godina Delta Đenerali dobrovoljni penzijski fond dobio je prvu licencu za rad u Srbiji, što se smatra začetkom ovog načina "štednje za starost" kod nas. Danas, nakon perioda investicionog uzleta cele ekonomije, pa potom urušavanja s kraja 2008. pod teretom svetske krize, štednja kroz privatne penzijske fondove i dalje opstaje.
- Poslujući u prilično turbuletnom okruženju DPF su se pokazali otporni na manje povoljne tržišne okolnosti i uspeli su da očuvaju imovinu svojih članova. Ipak, uz sve pozitivne pokazatelje, dinamika razvoja industrije DPF nije na nivou koji su društva za upravljanje očekivala na samom početku razvoja industrije - kaže za “Sve o osiguranju” Nataša Marjanović, direktorka "Delta Đenerali" društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Koliko ljudi trenutno štedi kroz privatne penzijske fondove i šta po tom pitanju očekujete u narednom periodu?
- Imovina svih fondova iznosi više od 110 miliona evra, a više od 220.000 ljudi štedi u njima. Mi o krizi generalno ne volimo da pričamo, ali ona je u poslednje tri godine činjenično stanje. Jedan od pratećih efekata krize sigurno je i usmerenost ljudi na sadašnjost, na trenutnu, ne baš povoljnu, situaciju. U tom kontekstu, dugoročna razmišljanja čak i o nečemu što je neophodnost odlaze u drugi plan. Argumenti za štednju u DPF su veoma jaki, i smatram da će u ne tako dalekoj budućnosti, kada i o krizi ipak budemo manje pričali, biti dovoljno ubedljivi da još više ljudi koristi ovaj vid dugoročne štednje.
ceo tekst

Cene autoosiguranja

Autoosiguranje neće poskupeti


Sve i da do kraja ove godine osiguravajuće kuće preko Udruženja osiguravača zatraže višu premiju, Narodna banka Srbije neće “aminovati” taj predlog jer je suma koja se izdvaja u tu svrhu sasvim dovoljna da pokrije štete u saobraćaju, saznaje magazin “Sve o osiguranju”

lovica9.9.2011. Taman kad su se vozači opasuljili od saznanja da će platiti i do dva i po puta višu premiju ako zgreše na putevima, i da moraju da imaju komplet prve pomoći koji košta oko 2.500 dinara, dočekala ih je nova pretnja: možda će ove zime  morati da imaju sve četiri nove zimske gume, koje u najjeftinijoj varijanti ne mogu da koštaju manje od 20.000 dinara. Ali, uz sve troškove, makar je za utehu da one koji će registrovati automobil ove godine neće sačekati poskupljenje premije autoosiguranja. Osiguravači od početka godine prete sa podizanjem cene ovog obaveznog osiguranja za oko deset odsto, ali će vozači bar još neko vreme “uštedeti” od 500 do 1.500 dinara.
Ako zahtev za poskupljenjem uopšte dođe do Narodne banke Srbije, odgovor će biti …
ceo tekst

Broj privatnih penzionera raste

Za pola godine – 5.000 članova više

Posle zastoja u 2010. godini kada se broj članova dobrovoljnih penzijskih fondova povećavao tek neznatno, u prvom polugodištu tekuće godine  tržište se ponovo „budi“: u prvom kvartalu 2011. godine potpisano je 2.000 a u drugom kvartalu još 3.000 novih ugovora o članstvu


25.8.2011. Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji na kraju drugog kvartala ove godine povećana je za 6,1 odsto u odnosu na prethodni kvartal, a čak 29,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, i sada iznosi više od 11 milijardi dinara, saopštila je Narodna banka Srbije.
U drugom kvartala 2011. godine na individualne račune članova uplaćeno je 636,5 miliona dinara što je za oko 80 miliona dinara više nego u prvom kvartalu. U fazi akumulacije na kraju ovog perioda nalazilo se 171.959 članova DPF.
Broj članova dobrovoljnih penzijskih fondova najviše se…

 

ceo tekst

Bonus-malus: novi način obračuna obaveznog osiguranja pri registraciji automobila od 1. septembra

Popust za dobre, kazna za loše vozače


Bez obzira na to da li je reč o običnom "češanju" ili ozbiljnoj saobraćajnoj nezgodi, vozač koji je uzrokovao štetu platiće 50 odsto veću premiju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Tri štete u jednoj godini nose čak dva i po puta veću cenu. Vozači iz najrizičnije grupe mogu plaćati i trostruko više od najsavesnijih vozača

parice19.8.2011. Vozače koji su u protekloj godini zabeležili neku štetu, a sami su je prouzrokovali svojim automobilom, očekuje skuplja premija obaveznog osiguranja kada od septembra dođu da registruju vozilo. Oni savesni, koji kroz formular Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi nisu zabeležili niti jednu štetu, platiće pet odsto manji iznos na ime ovog osiguranja.
Naime, od 1. septembra treba da zaživi novi sistem obračuna premije osiguranja motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Reč je o primeni takozvanog bonus-malus sistema, koji nagrađuje savesne, a kažnjava rizične vozače. Suština je da će...
ceo tekst

Rizična zanimanja

 Osiguranja ih ne vole


Piloti, rudari, telohranitelji, ronioci i vozači koji prevoze opasne materije nisu omiljeni klijenti osiguravajućih kuća. Takva “negostoljubivost“ čita se iz uslova osiguranja po kojima ljudi koji se bave rizičnim poslovima moraju da plate višu premiju kad zaključuju ugovor o životnom osiguranju od onih koji se bave „bezazlenim“ poslovima, poput frizera ili knjigovođe

padobranac18.8.20111. U zavisnosti od rizičnosti zanimanja, onako kako ga proceni osiguravajuća kuća, doplatak na osnovnu premiju kreće se od 10 do 15 odsto. Tako će recimo pilot mlaznog aviona, umesto 1.000 evra godišnje, platiti 1.140 ili za 20 godina 2.800 evra više od recimo lekara, a obojica će biti osigurani na istu hipotetičku sumu od 21.000 evra.
Za magazin „Sve o osiguranju“ pilot koji je zaposlen u jednoj domaćoj privatnoj aviokompaniji kaže da je zaključio životno osiguranje na 20 godina. “Godišnje uplaćujem premiju od 1.100 evra. Objasnili su mi, a kasnije sam to video i u ugovoru da je tih sto evra zbog rizika jer godišnje imam više od 500 sati letenja”, kaže on.
Zakon je jasno propisao situacije u kojima postoje isključenja iz osiguranja. Osiguravač neće isplatiti osiguranu sumu ako se osiguranik ubije ili ako ga ubije korisnik osiguranja. Međutim...

ceo tekst

Delovi za auto - šta plaća osiguranje

Originalni auto-delovi, ili i sa tezge?


Da bi naplatili delove za auto od osiguravajuće kuće, za vozače je bolje da ih kupuju kod ovlašćenih servisa, originalne. U prilog tome ide i činjenica da se kod takvih delova ne dovodi u pitanje kvalitet i poreklo, pa time ni bezbednost vozila na putu

delovi1.8.2011. Vlasnik automobila koji pretrpi štetu izazvanu saobraćajnom nezgodom, mora pažljivo da nabavlja nove delove za vozilo, ako želi od osiguravajuće kuće da naplati taj trošak. Ovo je izuzetno važno kod delova automobila koji direktno utiču na bezbednost, a to su elementi za upravljanje, sistem za kočenje, takozvani „sistem vešanja vozila"... Njih ne treba kupovati van ovlašćenih servisa, pošto podležu strogim kontrolama i odgovarajućim atestima. Kada je, pak, reč o drugim rezervnim delovima, pravila osiguravača su malo komotnija.

„Obaveza osiguravajuće kuće je da nadoknadi...

ceo tekst

Krađe na autoputevima

Odmorišta na meti pljačkaša

Posle višečasovne vožnje, zaustavljate se na benzinskoj pumpi, izlazite da natočite gorivo i malo protegnete noge, kad začujete vrata na sopstvenom automobilu... Okrećete se i shvatate da je vaša torbica sa novcem i dokumentima, koju ste ostavili na prednjem sedištu - isparila!

put20.7.2011. Ovakve situacije oduvek se dešavaju na autoputevima - dokaz za to su i table sa upozorenjima na svim većim stajalištima na primer duž Francuske, Španije, Italije... Ovog meseca pažnju je izazvala slovenačka policija, koja je upozorila na povećani broj krađa na benzinskim pumpama, gostionicama i parkinzima na autoputevima, i pozvala vozače na povećanu opreznost. Prema njihovom izveštaju, broj opljačkanih je sa svega nekoliko godišnje u prošloj godini dostigao čak 28 slučajeva. Da bi došli do svog plena, pljačkaši, kažu, najčešće izduvavaju gume ili izazivaju svađu sa vozačima kako bi skrenuli njihovu pažnju, a zatim iz vozila uzimaju vrednije stvari.

Pretražujući ponude osiguravajućih društava, može se zaključiti da se od ovakvih slučajeva ne možete osigurati u potpunosti...

ceo tekst

Saobraćajne nezgode u inostranstvu

Kako naplatiti osiguranje od neosiguranog ili nepoznatog vozila

Šta da radite ako u inostranstvu doživite saobraćajnu nezgodu u kojoj je krivo drugo vozilo, za koje se ispostavi da je - neosigurano? Ili se na letovanju probudite i kroz prozor na parkingu ugledate svoj auto sa slupanim branikom, a počinioca ni od korova...

 

kolica14.7.2011. Štete koje nanese neosigurano vozilo, prema našem ali i zakonima većine drugih zemalja, pokriva Garantni fond, odnosno Nacionalni biro za osiguranje motornih vozila. To je institucija kojoj se treba obratiti bilo u zemljama EU, bilo u zemljama u regionu bivše SFRJ koje nisu članice EU, ali sa kojima naša zemlja ima ugovore o reciprocitetu. Situacija sa nepoznatim vozilom je u inostaranstvu, pak, malo drugačija...

Ako vam se desi nezgoda u inostranstvu a drugi učesnik je neosigurano vozilo, postupak za naplatu je...

ceo tekst

Kako naplatiti štetu u drugoj zemlji

Autoosiguranje u inostranstvu


Šta se dešava ako otputujete na letovanje u Grčku, pa vam auto “čukne” Francuz? A šta da radite ako je u drugom automobilu – Grk? Procedura se u ova dva slučaja razlikuje, ali je u oba slučaja peripetija oko naplate osiguranja mnogo manja ako pozovete policiju, nego ako pokušate da se nagodite oko krivice, čak i u slučaju minimalne štete.

more30.6.2011. Iako je od oktobra 2009. i van granica zemlje validan dokument za naknadu štete u osiguravajućoj kući Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, što znači da policija ne mora da izlazi na uviđaj, ipak je momke u plavom bolje pozvati, savetuju u Wiener Stadtische osiguranju. Jer, dodaju, i u zemlji su česti sporovi zbog kojih osiguravači izbegavaju da plate naknadu oko toga kolika je takozvana mala šteta, a kamoli u inostranstvu gde je zakonodavstvo drugačije.
Policija treba da obavi uviđaj, a kopija zapisnika gde „optuženi“ stranac priznaje da je kriv za sudar prva je stavka za naknadu štete. Alternativno, u tu svrhu se može priložiti i Evropski izveštaj. U zemljama u kojima ne funkcioniše sistem Zelene karte, Evropski izveštaj je zapravo polisa o autoodgovornosti, pa treba obratiti pažnju da odeljak o registarskoj oznaci automobila koje je izazavalo sudar bude popunjen. U zemljama gde važi Zelena karta, potrebno je pribaviti i njenu kopiju.  
Ako se udes desio na primer u Grčkoj, a krivac je državljanin…
ceo tekst

Istraživanje magazina www.sveoosiguranju.rs o interesovanju internet posetilaca za osiguranjem

Internet nedovoljno pokriven informacijama o osiguranju


U poslednjih mesec dana, na Google pretraživaču je čak pola miliona puta ukucan termin u vezi sa osiguranjem, a od toga se skoro 170 hiljada odnosilo na osiguravajuća društva. Ako se izuzmu pretrage vezane za državni zdravstveni i penzijski sistem osiguranja, koje su bile najobimnije, građani su najviše bili zainteresovani za osiguranja vozila i za putno zdravstveno osiguranje. Od osiguravajućih kuća, najčešće su traženi Delta Đenerali i Dunav osiguranje.

29.6.2011. Elektronski magazin www.sveoosiguranju.rs  je u periodu od 25. maja do 25. juna 2011. godine sproveo istraživanje o tome koliko su korisnici interneta u Srbiji zainteresovani za osiguranje, koja im je vrsta osiguranja najinteresantnija, i koju osiguravajuću kuću najčešće traže preko Google pretraživača.
U navedenom periodu, sa teritorije Srbije preko Google pretraživača tema osiguranja (sa različitim terminima, uključujući i nazive osiguravajućih društava) bila je predmet pretrage 508.028 puta, dok je na teritoriji koja pokriva isto govorno područje (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, BiH) ova tematika u istom periodu bila pretraživana 930.000 puta. Više od polovine pretraga na temu osiguranja je, dakle, bilo iz Srbije, iz čega bi mogao da se izvede zaključak da je i interesovanje posetilaca interneta u Srbiji za osiguranje – najveće na ovim prostorima.
ceo tekst

Osiguranje manifestacija

Zaštita od nezgode, ne i od lošeg nastupa


Posetioci velikih koncerata u Srbiji osigurani su čim kupe kartu za događaj, ali ukoliko dođe do nesrećnog slučaja odštete nisu bogzna kolike s obzirom na niske premije. Osiguravaju se i organizatori za slučaj otkazivanja koncerta, ali u slučaju lošeg nastupa neke zvezde - obožavaoci ne mogu da očekuju ni dinara odštete
 
koncert20.6.2011. Nezadovoljni posetioci skorašnjeg koncerta Ejmi Vajnhaus u Beogradu mogu samo da bljuju verbalnu vatru na organizatore, na pevačicu, ili na sebe što su potrošili u proseku po 40 evra za sat vremena prevare, ali svoj novac neće dobiti nazad: zvezda se pojavila, koncert je održan kakav god da je bio, a organizator neće snositi nikakve posledice - kažu u osiguravajućim kućama za magazin “Sve o osiguranju”. Za ono što se te večeri dogodilo na Kalemegdanu, jedino organizator može da odbije da menadžeru britanske pevačice isplati honorar kakav je prvobitno dogovoren, ali oko 20.000 posetilaca neće dobiti nikakvu odštetu. Ipak, problematična Ejmi Vajnaus nije rizična za osiguranje samo na sceni: prema izveštaju Halifax Landlord Insurance, kompanije koja se bavi osiguranjem nekretnina, ona se nalazi na dnu liste poželjnih stanara britanskih vila!
ceo tekst

Izmene zakona o dobrovoljnim privatnim penzijama

Privatna penzija tek sa 58 godina


Budući „privatni penzioneri“ koji su postali članovi nekog dobrovoljnog penzijskog fonda posle usvajanja izmena zakona o DPF moći će da počnu da koriste ovu vrstu penzije tek sa 58 godina, odjednom će moći da podignu maksimalno 30 odsto akumuliranih para, ali zato članstvo u fondu ubuduće svima može da služi kao garancija za kupovinu prvog stana


maska25.5.2011. Izmene i dopune Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima koje su na snagu stupile 17. maja, donose novine kako za članove fondova – buduće penzionere, tako i za društva koja upravljaju fondovima.
Jedna od promena koja izaziva najviše pažnje je da novi članovi fonda ubuduće neće moći da počnu povlačenje akumuliranog novca u 53. godini života, već pet godina kasnije. Koliko će pomeranje ove granice na 58. godinu života …
ceo tekst

Prodaja osiguranja

Ko može biti zastupnik u osiguranju?

(Preuzeto sa portala www.osiguranje.hr)

Među trista i nešto hiljada nezaposlenih mladih osoba nalazi se i G.B. (27 g.). Nakon što je „…na više od 180 adresa širom Hrvatske slao prijave za posao, obavio desetine intervjua…“ i nije uspeo da nađe posao, javio se na oglas jednog osiguravača koji je tražio zastupnike osiguranja, dakle, osobe za prodaju proizvoda osiguranja.

man24.5.2011. Među tridesetak prijavljenih bilo je njih sedam s visokom stručnom spremom. Već kod razgovora s predstavnikom osiguravajuće kuče G.B. se susreo s podozrenjem i pitanjima tipa „šta Vi s fakultetom tražite među ovima, zar ćete Vi fakultetski obrazovan čovek da radite na terenu kao komercijalista, nemamo puno poverenja u Vas da ćete ozbiljno prihvatiti posao zastupnika jer to nije Vaša struka, bojimo se da ćete otići čim Vam se ukaže prilika za drugi posao, itd.“.
Naravno, bio je to prvi korak ka eliminaciji i odbijanju kandidata . „Zar je zaista moguće da osiguranju ne trebaju osobe s visokom stručnom spremom u poslu zastupanja i prodaje osiguranja?“, pita se G.B., kome ovo odbijanje nije ni prvo ni jedino, i koji je već pomišljao da bi mu bilo bolje da se ne izjašnjava o stvarnoj stručnoj spremi jer bi – kaže - tako lakše došao do posla.
Ne znamo o kom se osiguravaču radi, ali postupak se zaista čini čudnim. Naime, istina je da...
ceo tekst

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Kolika je “mala šteta”?


Za takozvane “male štete”, za koje se ne zove policija na uviđaj već je predviđeno da se rešavaju preko Evropskog izveštaja, po Zakonu o obaveznim osiguranjima maksimalna odšteta je 500 evra. Ipak, ako je realna šteta veća, na sudu se može “izgurati” i do 2000!


stop7.5.2011. Desio se sudar, nije bilo povređenih pa ni policija nije morala da izlazi na uviđaj, učesnici su se dogovorili ko je kriv, uredno popunili Evropski izveštaj o nezgodi, zabeležili koja su oštećenja na automobilu i onda je oštećeni vlasnik otišao u osiguravajuću kuću da naplati štetu. Tamo ga je čekalo neprijatno iznenađenje: iako je šteta bila veća od 500 evra, to je bio maksimalni iznos koji su mogli da mu isplate. Mogao je da uzme šta mu se nudi, ili da presavije tabak i pokuša da svoj novac dobije na sudu. Ako se odluči za sud, morao bi da angažuje advokata, pozove svedoke (ako ih je bilo), nađe vozača koji ga je udario, pozove policiju, izlazi na nekoliko ročišta… na kraju bi sud presudio u njegovu korist, a osiguravač bi mu isplatio naknadu u iznosu do 2.000 evra. 

ceo tekst

Nove “potrebe”

Osiguranje od pljačkaša

 

Zamislite situaciju: radite kao inžinjer telekomunikacija u firmi koja Vas pošalje “na teren” kod dugogodišnjeg klijenta – u banku, da se pozabavite redovnim održavanjem. Naoružani srtpljenjem, bacate se na posao sa “sitnim žicama”, kad odjednom – u banku uleću maskirani razbojnici, takođe naoružani. Ali stvarno…

lopov23.4.2011. Samo u Beogradu se od početka ove godine dogodilo oko 30 pljački banaka i pošta -  tako bar piše domaća štampa, uprkos tome što policija tvrdi da je u poslednjih godinu dana broj pljački prepolovljen jer je nekoliko kriminalnih grupa raskrinkano. Pljačkaši su odneli više desetina miliona dinara, a čini se da su njihove metode sve bezobzirnije - usred bela dana, i usred centra grada.

U takvim situacijama, malo ko razmišlja o novcu, živu glavu uglavnom su dosad svi izvlačili, ali ko je odgovoran ako nekoga zadesi srčani udar, ili ako ipak dođe do neke povrede? U opasnosti su i bankarski službenici, i građani-posetioci banke, ali i naši junaci sa početka priče: inžinjeri, IT stručnjaci, serviseri koje banka kao klijent angažuje u svojim poslovnicama. Da li je za njih odgovoran njihov poslodavac, ili pak banka u kojoj su se našli, ili možda na sebe ipak treba da misle sami?
ceo tekst

Zemljotres u Americi?

Manje osiguranih u Kaliforniji

Stanovnici Kalifornije danas se manje osiguravaju nego pre sto godina, uprkos tome što je verovatnoća da ih pogodi jak zemljotres gotovo stoprocentna

kalifornija21.4.2011. Seizmolozi u Americi predviđaju da bi teritoriju San Franciska u Kaliforniji mogao da pogodi veliki zemljotres, sličan onom iz 1906.godine. Oni smatraju da bi taj zemljotres mogao naneti materijalnu štetu veću od 200 milijardi dolara, a da bi se iz osiguranja pokrilo tek 30 do 60 milijardi dolara!
Verovatnoća da se jedan ili više zemljotresa jačine 6 do 7 stepeni dogodi u narednih 30 godina u oblasti San Franciska, prema istraživanjima Allianz-Re iz 2008.godine, veće su od 63 odsto, a verovatnoća da će se katastrofa dogoditi na teritoriji Kalifornije penje se na čitavih 99 odsto!
Vodeći osiguravač imovine u Kaliforniji, Fajermans fond koji je i 1906. bio među glavnim osiguravačima na toj teritoriji, uradio je poređenje rasporeda populacije, kao i vrednosti imovine nekad i sada, da bi mogao da napravi procenu potencijalne štete koju bi zemljotres koji se predviđa mogao da napravi. Zaključak je da bi novi zemljotres pogodio više stanovnika jer se njihov broj u San Francisku od 1906. do danas udvostručio, a u Kaliforniji je sa milion narastao na čitavih 15 miliona.
Kada se uporede troškovi...
ceo tekst

Štete zbog prevara u osiguranju

Gube i osiguranja i građani


Čak 20 odsto potrošača u Nemačkoj smatra da prevare u osiguranju ne treba kažnjavati, jer „nije greh prevariti bogate osiguravače“. Ipak, zbog prevara građani plaćaju veće premije jer se rizik od prevara mora uračunati u cenu

judge16.4.2011. Zbog prevara u osiguranju ne ispaštaju samo osiguravajuća društva, koja podnose velike troškove, već i osiguranici, koji na račun „manjka“ napravljenog zbog prevara moraju skuplje da plaćaju polise, s obzirom da osiguravači i taj rizik uračunavaju u cenu. Tako, prema proceni National Insurance Crime Bureau, američka porodica godišnje plati u proseku po 1.000 dolara više po osnovu osiguranja od onoga što bi stvarno bilo potrebno kad se prevare u ovom sektoru ne bi dešavale. U Britaniji, prema podacima Insurance Freud Bureau, svaki stanovnik plaća za osiguranje po 44 funte godišnje više nego što je potrebno, a ova stavka je za prosečnog Holanđanina oko 150 evra godišnje.
Prevare u osiguranju u Nemačkoj naprave godišnju štetu od oko 4 milijarde evra, ili oko 10 odsto od ukupnog iznosa isplaćenih šteta. U Italiji je tri odsto svih isplaćenih šteta - lažno. Amerika zbog prevara u osiguranju godišnje gubi oko 30 milijardi dolara, a Britanija oko 1,9 milijardi funti. Ovo je...
ceo tekst

Međunarodno sprečavanje prevara u osiguranju

Protokol o saradnji sedam zemalja

Protokol o saradnji u sprečavanju prevara u osiguranju potpisan je u Zagrebu, na međunarodnom skupu “Sprečavanje prevara u osiguranju”. Protokol su, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, potpisala udruženja osiguravača iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Mađarske.

14.4.2011. Potpisnici su se obavezali na saradnju u razmeni informacija o aktivnostima koje preduzimaju u cilju sprečavanja prevara u osiguranju, na razmenu statističkih i drugih podataka koji pokazuju da su na nekoj teritoriji prisutne prevare, na informisanje o načinima detekcije i sprečavanja ovih zloupotreba, kao i razmenu novosti vezanih za zakone u svakoj od zemalja, u vezi sa odredbama koje se tiču zloupotreba u osiguranju.

“Prevare su problem šire društvene zajednice, jer je dosta pripadnika policije, pravosuđa i zdravstva uključeno u te prevare, tako da bi trebalo voditi računa i o dubljoj saradnji sa svim državnim institucijama”, rekla je Snežana Sremčević, potpisnica Protokola od strane srpskog udruženja osiguravača.

ceo tekst

Aktiviran Informacioni centar Udruženja

Elektronsko izdavanje polisa AO

 


Elektronsko izdavanje polisa osiguranja od autoodgovornosti počelo je tri meseca kasnije od termina propisanog Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.  Na svim ovlašćenim mestima za prodaju polisa – tehničkim pregledima, agencijama, kod brokera – trebalo bi da su već postavljeni terminali osiguravajućih kuća, a broj polise se dodeljuje preko interneta, automatski od strane Informacionog centra Udruženja osiguravača Srbije.

12.4.2011. Sva osigurana i registrovana vozila će se evidentirati u Informacionom centru Udruženja. “Osim što će osiguranicima biti olakšana registracija jer će se polise izdavati brže, ovakav sistem olakšava oštećenim licima da brže dođu do pouzdanih informacija koje su im neophodne u slučaju štete, jer će naš Informacioni sistem biti najtačnija evidencija svih registrovanih i osiguranih vozila na teritoriji Srbije” kaže za “Sve o osiguranju” Snežana Sremčević, izvršni direktor Udruženja osiguravača Srbije.
Ovakav sistem izdavanja polisa AO olakšaće i funkcionisanje bonus-malus sistema kada od septembra bude počeo da se primenjuje, jer će se uvećanja odnosno umanjenja automatski obračunavati, rekla je Sremčević.

ceo tekst

Životno osiguranje

Šta kad više ne možete da plaćate?


Ukoliko dospete u finansijske poteškoće zbog kojih ste prinuđeni da prestanete da plaćate godišnju premiju za polisu životnog osiguranja, mirovanje ugovora, kapitalizacija polise ili uzimanje predujma opcije su koje predlažu osiguravajuće kuće. Najmanje je isplativ, kažu, raskid ugovora i otkup polise, bar dok ne istekne dve trećine trajanja ugovora o osiguranju, pošto u tom slučaju nećete dobiti ni približno onome što ste već uplatili.


U Srbiji su polise životnog osiguranja počele masovnije da se zaključuju pre tri do četiri godine. Prosečna premija je oko 500 evra godišnje, pa u poslednje vreme to često postaje stavka koje porodice ili pojedinci sa „osiromašenim“ novčanicima pokušavaju da se ratosiljaju. Međutim, u prve tri godine su mogućnosti da se neko odrekne ove vrste štednje za starost i osiguranja za sebe ili bližnje - prilično ograničene. Tek nakon dve, a češće tri godine polisa se može otkupiti, ali to ne znači da će osiguranik dobiti novac koji je uplatio: u prvim godinama trajanja osiguranja kompanija rezerviše sredstva, te od premije odbija za provizije i druge troškove poslovanja. Tako, osiguranik koji je godišnje uplaćivao recimo hiljadu evra, u četvrtoj godini može…
ceo tekst

Ko osigurava državnike u poseti

VIP smrtnici


Postoji barem jedna sličnost u životu premijera Mirka Cvetkovića, predsednika Borisa Tadića, guvernera Dejana Šoškića, ministara, poslanika sa ostalim građanima Srbije. Kad je o osiguranju reč, nimalo se ne razlikuju po osiguravajućem pokriću


putinIako su na visokim položajima, pa zbog prirode posla češće putuju i više od običnih građana rizikuju da ih neistomišljenici povrede, polisa putnog zdravstvenog ili osiguranja života za „vrlo važne persone“ ne razlikuje se mnogo po uslovima osiguranja od one za ostale građane Srbije.  Ni zvaničnici koji su prethodnih godina dolazili u Srbiju poput američkog potpredsednika Džozefa Bajdena i državne sekretarke Hilari Klinton, pa ni ruski premijer Vladimir Putin, nemaju nikakva osiguravajuća pokrića dok su u Srbiji, barem prema saznanju magazina “Sve o osiguranju”. Doduše, kakva je to polisa potrebna čoveku koga čuva 3.000 srpskih policajaca i još na tuce „ljudi u crnom“ iz bezbedonosnih agencija, kao nedavno ruskog predsednika Vlade? Šta može da mu se desi ako doleti i odleti u „letećoj tvrđavi“ i prestoničkim ulicama se kreće specijalnim blindiranim vozilom koje, osim raketnog, može da izdrži i manji nuklearni napad?
Ali da je kojim slučajem, kakvim nespretnim korakom Vladimir Putin uganuo članak, nogu bi mu zalečili…
ceo tekst

Konferencija „Sektor osiguranja i održivi razvoj Srbije“

Poreske olakšice kao „provereni stimulans“

 

Srbija ne samo da zaostaje za Evropskom unijom po visini ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove, nego i za regionom, a ništa bolja situacija nije ni u oblasti životnog osiguranja. Razvoj ovih sektora mogao bi da podstakne čitavu privredu.

 

Pokazalo se da je globalna ekonomska kriza na penzijske fondove manje uticala nego na druge učesnike na finansijskom tržištu, jer se oni rukovode konzervativnom politikom. Ovo je na konferenciji „Sektor osiguranja i održivi razvoj Srbije“ u organizaciji dnevnog lista „Danas“ rekla Sanja Sarić, rukovodilac Grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala u Ministarstvu finansija.

tabela

ceo tekst

Moguće poskupljenje autoosiguranja

Šta utiče na cene AO polise?

Osiguravači u Srbiji uskoro bi mogli da zatraže povećanje cena polise obaveznog autoosiguranja, sa obrazloženjem da je broj saobraćajnih šteta prošle godine porastao za gotovo 15 odsto, da sudska praksa pokazuje da su naknade za štete sve veće, i da je kurs dinara u odnosu na evro opao za 35 odsto otkad su poslednji put, 2008. godine, menjane cene AO polisa.

Za nešto više od godinu dana koliko se primenjuje novi Zakon o saobraćaju, broj nezgoda smanjen je za četvrtinu, dok je broj poginulih manji za petinu, pokazuju podaci Uprave saobraćajne policije.
Lane je bilo 800.000 saobraćajnih prekršaja, što je za trećinu manje nego u 2009. kad je zabeleženo oko 1,2 miliona prekršaja. Pa ipak, izgleda da će ove godine “proći” poskupljenje polise od autoodgovornosti čija cena nije menjana više od tri godine. Udruženje osiguravača prikuplja podatke o troškovima od osiguravajućih kuća i uskoro bi moglo da zatraži “zeleno svetlo” od NBS o poskupljenju jedinstvene premije autoodgovornosti, saznaje magazin „Sve o osiguranju“. Prema njihovoj evidenciji, broj saobraćajnih nezgoda se - suprotno policijskoj statistici - povećao, naknade za štete su sve veće, a razlog za poskupljenje je i kurs evra u odnosu na dinar, jer je većina delova za automobile uvozna.
ceo tekst

Diskriminacija muškaraca u osiguranju?

Ko plaća više za manje

 

Kako sada stvari stoje, žene u Evropi uskoro će premiju autoosiguranja plaćati za trećinu više nego dosad, tj. njihove će se premije po visini izjednačiti sa premijama koje plaćaju muškarci, iako u proseku prave upola manje šteta u saobraćaju. Da bi se izbegao „diskriminatorski odnos“, verovatno će za žene poskupeti i životno osiguranje, mada statistika pokazuje da žive duže od muškaraca pa je manje rizično osigurati ih. Ove promene proizilaze iz nedavne odluke najvišeg suda Evropske unije da se po ceni izjednače polise između dva pola. Koliko je Srbija daleko od toga?

Evropski sud pravde sa sedištem u Luksemburgu doneo je presudu u korist dvojice Belgijanaca, koji su se žalili na diskriminaciju jer su kao muškarci prinuđeni da plaćaju veću premiju na životno osiguranje. Ova odluka Suda doneta je uprkos tome što je u Zakonu EU iz 2004. kojim se rešava pitanje diskriminacije u poslovnim odnosima – pol izuzet kao faktor diskriminacije u premijama osiguranja, jer se premije izračunavaju na osnovu aktuarskih i statističkih podataka.
Danas u razvijenom svetu osiguranja veće premije plaćaju ljudi bez porodice, vozači do 27 godina, kao i oni sa nižim obrazovanjem. Brutalna diksriminacija? Aktuari u Americi bi odmahnuli glavom jer su na uzorku od pet miliona ljudi ustanovili da su baš takvi manje savesni u saobraćaju, pa je red i da više plate kroz polisu. Zato se i njihove evropske kolege pribojavaju odluke, po kojoj je naplata različitih premija osiguranja za žene i muškarce - nezakonita.
A šta o tome misle domaći osiguravači?
ceo tekst

Zakon o bezbednosti saobraćaja

Kazne smanjuju nezgode

 

Od početka primene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 11. decembra 2009. godine, pa do kraja 2010. godine, broj poginulih u saobraćajnim nezgodama smanjio se sa 810 na 656 lica. Ovo je deo zvaničnih podataka Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, iznetih na Okruglom stolu „Otvorena pitanja u primeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju“, održanog 15. marta u organizaciji Business Info Group. U navedenom periodu, broj saobraćajnih nezgoda smanjen je sa 64.898 na 47.757, od čega je broj nesreća sa poginulim licima smanjen za gotovo 20 odsto (sa 736 na 593). Približno je smanjen i broj nezgoda

 

ceo tekst

Usluge u osiguranju

Tajni osiguranik

Tajanstveni osiguranik - osoba koja se pretvara da je prava mušterija a zapravo kontroliše nivo usluge koji se pruža klijentima – metoda je koju su poslednjih nekoliko godina počele da koriste najveće domaće osiguravajuće kuće. Najviše je primedbi na „jezik“ osiguranja koji koriste prodavci, i zbog koga potencijalni klijent teško može da shvati koja su mu tačno prava i obaveze

Kad bi sve osiguravajuće kuće s vremena na vreme unajmljivale tajanstvenog osiguranika, verovatno bi i broj pritužbi na njihov rad bio manji: prema podacima Narodne banke Srbije, tokom prošle godine je stiglo čak 43 odsto više prigovora na rad osiguravača u odnosu na godinu pre toga. Osiguranici se najviše žale na visinu isplaćene naknade, neblagovremenost u isplatama štete i odbijanje da se isplati nesporni deo štete kad oštećeni ne potpiše vansudsko poravnanje.
U nekoliko najvećih osiguravajućih kuća koje smo pozvali kažu da redovno, jednom godišnje mere zadovoljstvo osiguranika uslugom, ali i zadovoljstvo naknadom štete, odnosno procesom kroz koji su prošli da bi dobili obeštećenje.

Za uspostavljanje prvog kontakta s osiguranicima, pružanje informacija i davanje saveta, te koliko  prodavac poznaje proizvod koristi se tajanstveni kupac, odnosno osoba koja se pretvara da je prava mušterija, a zapravo kontroliše  nivo usluge koji se pruža klijentima i o svojim zapažanjima izveštava osiguravača.

„Najviše su nam se žalili da ne razumeju jezik osiguranja. Delovi proizvoda, kao što je životno osiguranje su nerazumljivi, to jest osiguranik ne zna kako...
ceo tekst

Prevare u osiguranju

 

Ideje za Holivud

 

Nedavno su dvojica Novosađana osmislili prevaru po scenariju kojeg se ne bi postideo ni neki osrednji holivudski krimi-film: jedan od njih je pištoljem lakše ranjen u stomak kad je pokušavao da spreči navodnu krađu svog automobila na parkingu Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Česti su i fingirani požari kako bi se od osiguravača naplatila roba u magacinima, koja se posle proda na crno. Oko tri odsto od ukupne sume lane isplaćenih šteta bilo je lažirano. Osiguravači kažu da se pomak u zaštiti od ovakvih “napasti” može očekivati tokom ove godine, kada se od Udruženja očekuje pokretanje projekata Registra šteta i Registra štetnih događaja.

Poslednja u nizu prevara teška je 200.000 evra: petnaestak ljudi iz Zrenjanina i Novog Sada osumnjičeni su da su prijavljivali nepostojeće povrede iz saobraćajnih nezgoda kod Dunav, DDOR, Delta Generali, Milenijum, AS, Takovo, Uniqa i AMS osiguranja. Više puta su namerno izazivali saobraćajne nezgode, učesnike podmićivali sa po 100 evra, policajce na uviđaju sa po 1.000, a medicinske radnike sa po još 100 evra.

Na koji način su sve prevareni i koliko ih je to koštalo, osiguravači uglavnom ne žele da pričaju, barem ne javno i dok istraga ne bude okončana. Nemaju ni jedinstvenu taktiku kako da smanje broj prevara, jer u Udruženju osiguravača još ne postoje “crne liste” prevaranata. Za to bi trebalo da postoji  jedinstvena baza podataka o svim vozilima, policijskim zapisnicima i drugim korisnim informacijama, čime bi se smanjila mogućnost zloupotreba, a nje nema. Prošle godine od ukupnog broja prijavljenih šteta otprilike 2,8 odsto je bilo lažno. Prevaru je najteže otkriti…
ceo tekst

Gost komentator: Branko Krstonošić, predsednik UO Wiener Stadtische a.d.o. Beograd

 

Sigurnost sredstava osiguranika

 

Sredinom februara država je prvi put emitovala petnaestogodišnje evro obveznice, koje su željno iščekivale sve osiguravajuće kuće koje se bave životnim osiguranjem. To je, naime, bio način da usklade svoje višegodišnje obaveze prema osiguranicima sa svojim plasmanima, budući da obveznice stare devizne štednje u koje su dosad ulagali ističu 2016. Za magazin „Sve o osiguranju“ predsednik UO Wiener Stadtische osiguranja Branko Krstonošić komentariše efekte prve emisije, i to kako će se ovakva ulaganja odraziti na osiguranike.

Domaće osiguravajuće kompanije su se, na osnovu prethodno sprovedene ankete, izjasnile da od četvrtog kvartala 2010. do kraja 2011. mogu da kupe dugoročne obveznice u iznosu od 200 miliona evra. To je rezultat razgovora sa resornim ministarstvom. Zato ne treba da čudi što su na prvoj aukciji kupljene državne obveznice u vrednosti od 97,35 miliona evra, što predstavlja 48,68 odsto obima emisije. Wiener Stadtische osiguranje je na prvoj aukciji kupilo 23,65 odsto obveznica koje su prodate tog dana. 

Treba imati u vidu to da osiguranja svoja sredstva ne drže slobodna na računima, već su ona angažovana u plasmanima i obveznicama koje imaju različite datume prispeća. Zato je važno da se preostali deo emisije ponudi u rokovima koji će omogućiti osiguravajućim kućama da oslobode što veći deo sredstava iz depozita koji ističu, kako bi se ta sredstva iskoristila za kupovinu obveznica. 
ceo tekst

Erste Group analiza

 

Raste tražnja za akcijama osiguranja

 

Posle prošlogodišnjeg pada vrednosti deonica osiguravajućih kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi od 8,7 odsto, analitičari u ovoj i sledećoj godini upravo njih preporučuju kao izuzetno privlačne, s obzirom da je rast vrednosti već krenuo: rast profita osiguravajućih uslovio je povoljne procene vrednosti njihovih akcija pa time i pojačanu tražnju investitora. Glavna preporuka analitičara Erste Grupe su akcije Vienna Insurance Grupe zbog velike zastupljenosti u ovom regionu, kao i zbog „jakog” bilansa stanja

„Evropski sektor osiguranja vrlo je privlačan s obzirom na bilanse koji su sve bolji i na veliki potencijal koji kompanije imaju za rast. Taj talas će predvoditi deonice osiguravajućih kompanija iz centralne i istočne Evrope, jer tu još nema jake konkurencije. Naša glavna preporuka odnosi se na akcije Vienna Insurance Group (VIG), za koju očekujemo da će profitirati od oporavka rasta u regionu i povoljnijeg raspoloženja ulagača”, kaže Christoph Schultes, analitičar sektora osiguranja u Erste Group. VIG je u Srbiji prisutna preko kompanije Wiener Stadtische.
ceo tekst

Mogu li se menadžeri osigurati od stečaja?

Poslednja briga

 

Procenjuje se da će ove godine u stečaj otići 16.000 firmi ili tri puta više nego lane. Premda ne postoji nijedna osiguravajuća kuća na našem tržištu koja nudi pokriće od tog rizika - a slično je i u svetu - postoje osiguranja od nekih finansijskih gubitaka koji su najčešći uzroci bankrotstva. Broj takvih polisa nije se, međutim, povećao ni za mrvicu od početka krize

„Osiguranje od propasti svoje firme će u Srbiji vlasnik ili menadžer firme verovatno moći da zaključi za petnaestak godina“, ironično je prokomentarisao direktor jedne osiguravajuće kuće na temu ove vrste osiguranja. A direktorima domaćih firmi takav proizvod nikad nije bio potrebniji, barem sudeći prema procenama da će ove godine u stečaj otići oko 16.000 preduzeća, skoro tri puta više nego 2010. kada su sudovi zaključili 5.900 takvih rešenja. Lane su automatski u stečaj išle firme čiji su računi blokirani duže od tri godine. Od ove godine rok je smanjen na dve godine, a od 2012. na godinu dana, što bi trebalo da bude konačno rešenje, kažu izvori bliski Narodnoj banci Srbije koja sudovima svakog meseca dostavlja podatke za račune koji su u blokadi duže od dve godine.
Tako ni u skoroj budućnosti zaposleni neće moći da računaju da će im firma isplatiti zaostale plate i doprinose jer su poslednji u lancu naplate, pa je pitanje koliko im preostane nakon što se namire banke, Poreska uprava i dobavljači koji su prvi na redu kad se pokrene stečajni postupak. Ljudima koji rade u društvenoj, obično bezuspešno privatizovanoj firmi, država u nekom momentu - a najčešće pred izbore ili...

ceo tekst

Spiridon Mošojanis, generalni direktor MetLife u Srbiji

Postaćemo tržišni lider

 

Nakon kupovine kompanije Alico koja u Srbiji posluje od 2008, najveće životno američko osiguravajuće društvo MetLife ima velike planove. Da već ove godine zauzme tri odsto tržišta, da za tri godine bude “na zelenoj grani” nakon čega je plan da postane tržišni lider, kaže u razgovoru za magazin “Sve o osiguranju” generalni direktor ove kompanije u Srbiji Spiridon Mošojanis

Kako ste zadovoljni rezultatima koje ste ostvarili prošle godine?
S. Mošojanis: Prodali smo 700 polisa, što je blizu onoga što smo očekivali. Dosad smo uložili blizu sedam miliona evra, a u naredne tri godine ćemo uložiti još pet. Nakon toga, trebalo bi da prestanemo da poslujemo s gubitkom i da razvijemo strategiju i kampanju kako bismo postali tržišni lider.


Konkurencija je prilično oštra, 13 kompanija se bavi prodajom životnog osiguranja. Kajete li se što niste ranije ušli na tržište?
S. Mošojanis: Razmatrali smo ulazak u Srbiju još 2003. godine. Međutim, nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, smatrali smo da zbog nestabilne političke situacije još nije vreme da pokrećemo biznis. Onda smo 2007. definitivno odlučili da uđemo na tržište - bilo nam je potrebno još godinu dana da bismo dobili dozvolu. Ne mislim da je srpsko tržište zasićeno, ima dovoljno prostora za sve.


Čime nameravate da potučete konkurenciju? Šta to nudi MetLife što nemaju druge kompanije koje se bave životnim osiguranjem?

S. Mošojanis: Na tržištu sve osiguravajuće kuće nude manje više iste proizvode. Mi pak imamo…

ceo tekst

REGION

Hrvatska: Pravobranilac u osiguranju


Tokom 2010. godine građani Hrvatske su pravobraniocu u osiguranju uputili 136 žalbi, što je gotovo 20 odsto više nego u godini pre toga, piše hrvatska štampa.

Najveći deo tih žalbi, njih 79, odnosi se na kršenje Kodeksa osiguranja u osiguranju od automobilske odgovornosti, 15 žalbi odnosi se na kasko osiguranje, 16 na životno osiguranje i 16 na osiguranje od nezgode. Od ukupno 136 pristiglih žalbi 116 ih je već riješeno, a 19 predmeta je još u postupku.

Institucija pravobranioca u osiguranju u Hrvatskoj postoji od 2007. godine, kada je bilo oko 70 pritužbi. Ovaj broj je već u narednoj godini udvostručen...

ceo tekst...

Crna Gora: Manje polisa AO u Crnoj Gori

Prema podacima Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore,prošle godine je izdato 2,71 odsto polisa autoodgovornosti manje nego u 2009, što je broj od 5.116 izdatih polisa manje.

Najveći rast u broju izdatih polisa ostvarilo je Uniqa neživotno osiguranje AD - 66,16 posto, a najveći pad, čak 20,25 posto, zabeležilo je Sava Montenegro osiguranje AD.

Što se tiče tržišnog učešća, u autoodgovornosti je u 2010. godini, Lovćen osiguranje bilo na vodećoj poziciji sa 50,82 odsto, zatim Sava Montenegro sa 22,90 odsto, Delta Generali sa 12,69 odsto, Uniqa neživotno osiguranje sa 10,82 posto i Swiss osiguranje sa učešćem od 2,86 posto.

Pad učešća...
ceo tekst

Ko pokriva rizik od gubitka posla?

Mršava ponuda osiguranja

U Srbiji je tokom krize više od 200.000 ljudi ostalo bez posla, dok je toliko u Americi gubilo zaradu svakog meseca. Polise koje pokrivaju rizik od nezaposlenosti u zemlji na nivou su statističke greške

Otkad je kriza formalno nastupila u Srbiji u oktobru 2008, za godinu dana je bez posla ostalo 215.000 ljudi, dok se stopa nezaposlenosti za dve godine podigla sa 14,7 na 20 odsto, pokazuje Anketa o radnoj snazi. Prema istom izvoru, tokom jeseni 2008. i proleća 2009. posao su najviše gubili regularno zaposleni, dok se od aprila preprošle godine pad nastavlja samo u „neformalnoj privredi“. Nimalo utešno nije ni to, što je u oktobru prošle godine prvi put od početka recesije prestala da raste stopa nezaposlenosti posle dve godine: poznavaoci veruju da izlaska iz recesije neće biti sve dok se broj zaposlenih ne vrati na nivo pre izbijanja globalne krize. Analitičari Međunarodne organizacije rada smatraju da je otežavajuća okolnost nezaposlenima u manje razvijenim zemljama istočne Evrope to što ne mogu da računaju na bilo kakvu pomoć države, tako da je jedino što im preostaje rad na crno - ako i njega ima. Istovremeno, osiguravajuće kuće ni u zemlji, a ni u regionu ni u svetu nisu nimalo olakšale sudbinu...
ceo tekst

Privatne penzije

Privatne penzije aktivne samo u Srbiji

Industrija dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u godini koja je pred nama zabeležiće rast, ali manji nego u periodu pre krize. Porediti ovaj sektor sa zemljama u okruženju teško je izvodljivo, s obzirom da su tamo dobrovoljni penzijski fondovi ili u senci drugog stuba, ili uopšte nisu zaživeli.

Nataša Marjanović, predsednica Grupacije društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kaže za magazin “Sve o osiguranju” da će godinu pred nama obeležiti rast industrije, ali sigurno sporiji u odnosu na period pre krize. Najizraženija posledica recesije će biti usporeno regrutovanje novih članova, dok će dalje omasovljenje sačekati poboljšanje uslova u celoj privredi.  “Ove godine industrija DPF obeležava pet godina postojanja. Članovi koji su po osnivanju prvih društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima počeli da štede u nekom od fondova, sad na svojim računima uz relativno mala mesečna izdvajanja imaju…
ceo tekst

Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji

Rast uprkos krizi

Industriju dobrovoljnih penzijskih fondova lane je obeležio trend
ukrupnjavanja - smanjen je broj društava za upravljanje sa devet na šest, a broj fondova
sa deset na osam.


Uprkos tome što je i u 2010. ambijent bio nepovoljan zbog nedovoljnih investicionih mogućnosti, nelikvidnosti domaćeg tržišta i daljeg pada životnog standarda stanovništva - imovina svih fondova uvećana je za više od 2,6 milijardi - na više od devet milijardi dinara, a ostvareni su neto prinosi od preko devet odsto. Ipak, ostvaren rast na kraju trećeg kvartala 2010. na godišnjem nivou manji je od ostvarenog rasta na kraju trećeg kvartala prethodne godine – 39,2 odsto u odnosu na 66 odsto godinu dana ranije.

 

ceo tekst

Osiguranje na skijanju

Šta pokriva polisa

Ko ove zime planira skijaške ili akrobacije na „snoubordu“ neka napuni buđelar, jer mu nijedna osiguravajuća kuća neće platiti troškove da zaleči uganut članak ili slomljenu ruku ako skija van obeležene staze. Pritom, lečenje jedne uobičajene povrede u sportovima tog tipa u Francuskoj ili Austriji može koštati i do 30.000 evra

Prema iskustvu domaćih osiguravajućih kuća, najčešće povrede na snegu su uganuća i lomovi ruku i nogu. Iako Srbija ima potpisane ugovore o međunarodnom zdravstvenom osiguranju sa mnogim zemljama koje su popularne za domaće skijaše (BiH, Bugarska, Francuska, Austrija), obavezno osiguranje ne pokriva takve povrede, kažu u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje (RZZO) za magazin „Sve o osiguranju“. Takva povreda na ski stazi nije međutim pokrivena ni običnom polisom putnog zdravstvenog osiguranja, već za nju treba doplatiti 50 odsto više. Drugim rečima, ko ugovori standardno putno osiguranje, ali ne traži da doplati za ski rizik, moraće sam da se snađe na stazi, što ga u najboljem slučaju u nekoj od evropskih ski destinacija može koštati oko dvesta, a u najgorem - ako pošalju helikopter po njega i odleži koji dan u bolnici - basnoslovnih 30.000 evra. Iskusni skijaši uglavnom znaju za to, pa i zahtevaju odgovarajuće polise, no skijaši-amateri...

ceo tekst

Mira Erić Jović, viceguvernerka NBS za „Sve o osiguranju“

Regionalno osiguranje od elementarnih nepogoda

Da bi se smanjile posledice prirodnih katastrofa, Svetska banka je inicirala uspostavljanje projekta regionalnog osiguranja kojim bi se osiguranicima obezbedila efikasna isplata šteta; time bi se smanjila fiskalna izloženost države prirodnim nepogodama, a rizik bi se prebacio na osiguranja i reosiguranja

„Pouzdano i pristupačno osiguranje od elementarnih nepogoda poput poplava, zemljotresa i suše, jedino je moguće postići kroz model javno-privatnog partnerstva“, kaže za magazin „Sve o osiguranju“ Mira Erić Jović, viceguvernerka Narodne banke Srbije.

„Svetska banka je pre izvesnog vremena inicirala uspostavljanje regionanog projekta osiguranja od prirodnih nepogoda, čiji je osnovni cilj obezbeđivanje resursa za smanjenje posledica nastalih usled tih nepogoda, na regionalnom nivou. Realizacijom tog projekta, osiguranicima bi se obezbedila dostupna cena i pouzdano osiguranje od pomenutih rizika kroz efikasnu isplatu šteta“, kaže Mira Erić Jović.

Prema njenim rečima, cena ovog osiguranja...

ceo tekst

Osiguranje u regionu

Dogodine rast, ali i niža profitabilnost

grafikTržište osiguranja u Hrvatskoj beleži pad u trećem kvartalu od 2,26 odsto u odnosu na prošlu godinu, u Sloveniji je zabeležen nešto manji pad - 0,92 odsto, dok su osiguravači u Bosni i Hercegovini u istom periodu prikupili 2,5 odsto višu premiju. Oporavak regionalnih tržišta trebalo bi da usledi u sledećoj godini, dok pojedini hrvatski osiguravači očekuju niži profit. U BiH se predviđa snažniji rast auto i životnih osiguranja zbog više kapitala iz EU, ali i zahvaljujući niskoj bazi sa koje startuju tamošnje osiguravajuće kuće
ceo tekst

Osiguranje u regionu

Osiguranje od elementarnih nepogoda

Odustajanje od drugog stuba privatnih penzija

 

Mađarska povukla nogu

 

Kako bi ostala u planiranim okvirima budžetskog deficita, mađarska vlada je odlučila da do kraja sledeće godine ukine obavezno privatno penzijsko osiguranje. Drugi stub, pored prvog, obaveznog državnog osiguranja, prihvatilo je dosta evropskih zemalja pre 13 godina i pitanje je da li je Mađarska prva koja je dala ideju kako u postkriznom periodu napuniti državnu kasu.

U susednoj Hrvatskoj već dve godine se vodi debata oko efikasnosti privatnih penzija, jer se ispostavilo da članovi privatnih fondova dobijaju mnogo nižu penziju nego što je državna. Rasprava oko održivosti drugog stuba ide na ruku srpskim zvaničnicima koji se protive uvođenju drugog stuba, pravdajući to prevelikim udarom na ionako siromašni PIO fond.

Mađarska će do kraja 2011. ukinuti drugi stub, pa će se tako čak 95 građana od ukupno tri miliona onih koji uplaćuju obaveznu privatnu penziju vratiti u sistem državne penzije. Ta zemlja odlučila je da ukine transfere u privatne fondove, kako bi uz podizanje poreza na telekomunikacije, nameta na maloprodaju i energetski sektor dostigla planirane okvire budžetskog deficita za narednu godinu. Tamošnji privatni penzijski fondovi celu zamisao nazivaju nacionalizacijom koja je bila glavna odlika komunizma uspostavljenog sredinom prošlog veka, dok Evropska komisija brine što će se godinama akumulirana sredstva iskoristiti za tekuću potrošnju. Međutim, čini se da je odluka definitivna...

ceo tekst

Srbija

 

Rast životnih osiguranja

 

Ukupna premija u trećem kvartalu 2010. godine bila je nominalno veća za 5,6% u odnosu na isti period prošle godine, i iznosila je 43,2 milijarde dinara ili 407 miliona evra, rezultati su koje je objavila Narodna banka Srbije

U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 85,2%, a životnih 14,8%, što pokazuje rast životnih osiguranja od 16,1% jer su ona u trećem kvartalu 2009. godine učestvovala u ukupnoj premiji sa 13,5%.

ceo tekst

Specijalni gost magazina „Sve o osiguranju“: Ekonom:east magazin

Nove cene obaveznog osiguranja automobila

Skuplja vožnja širom Evrope

 

slika394x200px

Sve veći iznosi šteta i poslovanje na granici profitabilnosti u sektoru osiguranja od auto odgovornosti, postaju sve značajniji problem zbog kojeg srpski ali i osiguravači sa najvećih evropskih tržišta planiraju da podignu cene osiguranja automobila u sledećoj godini.

Velika  tržišna utakmica i rat cenama među osiguravačima na tržištu autoosiguranja nije boljka samo srpskog tržišta, već mnogih, a među njima i tržišta u Republici Srpskoj, Velikoj Britaniji i Nemačkoj koja već nekoliko godina beleže gubitke. Povećana isplata šteta, nedovoljni prihodi od premija kao i niske rezerve od prethodnih godina snažno su pogodili autoosiguravače u ovim zemljama, pa se povećanje cena navodi kao neizbežan potez u 2011. godini.

Kako je najavljeno iz Udruženja osiguravača Srbije, osnovna cena osiguranja uskoro bi trebalo da se poveća, a na izradi novog cenovnika trenutno radi komisija sastavljena od osiguravajućih kompanija.

ceo tekst

Osmi Dani osiguranja u Hrvatskoj

Ima prostora za razvoj životnih osiguranja

U Hrvatskoj najviše prostora za razvoj imaju životna osiguranja, jer je odnos životnih i neživotnih osiguranja 26 prema 74 odsto, za razliku od EU gde je ovaj odnos 61 prema 39 u korist životnih osiguranja.

Osiguranje u Hrvatskoj ima veliki potencijal za rast, ali ga čeka još jedna teška godina, jedan je od zaključaka skupa „Dani hrvatskog osiguranja“, koji je u novembru održan u Zadru.
Osiguravači su se usaglasili kako je u 2011. godini realno očekivati samo minimalan rast, a prema pisanju hrvatske štampe, državi su poručili da im „nije potrebno previše pomagati, već im samo omogućiti ravnopravnost na tržištu i pravnu sigurnost“.

 

 

ceo tekst

Specijalni gost magazina „Sve o osiguranju“: Ekonom:east magazin

DPF u zemljama bivše Jugoslavije


Penzijska štednja nikako da zaživi


Dobrovoljna penzijska štednja u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije  nije našla plodno tle za razvoj.
U pojedinim zemljama ili ne postoji zakonski okvir ili se u praksi još ne sprovodi. Sa druge strane, u zemljama gde već godinama postoji ova industrija - kriza je zakočila dalji razvoj

Dobrovoljni penzijski fond „NLB Nova penzija" prestaje sa radom, što znači da su negativne prognoze o budućnosti ovog tržišta u Srbiji počele da se ostvaruju. Da kriza neće poštedeti ovu industriji moglo se naslutiti još na početku godine kada je počelo spajanje fondova - prvo „Hypo" a zatim i „DDOR Penzija Plus" pripojili su se fondu i društvu za upravljanje „Garant". Kriza se na ovom tržištu manifestuje kroz usporeno regrutovanje novih članova, dok su uplate i visina uplata postojećih članova značajno smanjene.
ceo tekst

Najava

Forum

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji - mogućnosti razvoja

Osiguravajuće kuće odavno su pokrenule programe privatnog zdravstvenog osiguranja; građanima se i preko RZZO pruža mogućnost da doplate usluge mimo redovnog, obaveznog sistema zdravstvene zaštite; među građanima postoji vidno interesovanje za dodatnim uslugama. Ipak, ovaj segment osiguranja u Srbiji nije dovoljno razvijen.

Šta se može učiniti da se podstakne njegov razvoj, kakve se mogućnosti trenutno pružaju građanima, kakva je trenutna ponuda osiguravajućih kuća, privatnih klinika i banja po ovom pitanju, kakva je uloga države u podsticanju razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kakva su iskustva u drugim zemljama?
Ovo su neka od pitanja o kojima će se govoriti na forumu „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji - mogućnosti razvoja", koji će biti održan u utorak, 26. oktobra u beogradskom hotelu „Hyatt".
Izlaganja će imati predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, RZZO, osiguravajućih kuća, bolnica u okviru Kliničkog centra Srbije, a svi prisutni se mogu uključiti u diskusiju.

Prezentacije sa foruma "Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji - mogućnosti razvoja"

ceo tekst

Osiguranje potraživanja


Spas od stečaja

Piše: Lidija Vasić, predsednik Upravnog odbora OeKB d.o.o. za finansijske usluge 

Nenaplativost potraživanja je najveći rizik sa kojim se trenutno suočavaju kompanije kod nas i u svetu. Nastanak ovog rizika ne može se predvideti, pa je jedan od načina kontrole i zaštite poslovanja - osiguranje potraživanja.  

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja, bilo da su to prirodni rizici - elementarne nepogode, ili  rizici koji nastaju iz samog procesa proizvodnje. Ima, međutim, i rizika koje generiše samo okruženje u kome preduzeća posluju - jedan od njih je nenaplativost potraživanja: veoma aktuelan, i najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize, koji je po mnogima najveći ikad zabeležen.
ceo tekst

Najava

Intervju - Antonio Marchitelli, generalni direktor Axa osiguranja u Srbiji

Nismo zainteresovani za velike igrače

Francuska osiguravajuća kompanija AXA koja je pre nekoliko meseci kupila "Credit Agricole Life osiguranje" u Srbiji, za sada nije zainteresovana za akvizicije većih osiguravajućih kompanija na ovom tržištu, kaže ekskluzivno za magazin "Sve o osiguranju"  Antonio Marchitelli, generalni direktor osiguravajuće kompanije Axa u Srbiji.
"Naša razvojna strategija u Srbiji ne podrazumeva dalje akvizicije velikih igrača. Naravno, razmotrićemo svaku interesantnu priliku, koja bi u svakom slučaju morala da se poklapa sa strategijom razvoja cele grupacije", kaže Marchitelli.
On smatra da je AXA u pravom trenutku ušla na tržište Srbije, koje je, po njemu, još uvek interesantno strancima, ali koje će uskoro popuniti sve kapacitete te će pozicije uspeti da sačuvaju samo najsposobnije osiguravajuće kompanije.

ceo tekst

Region

 
Borba za svaku polisu

 Situacija u sektoru životnog osiguranja u Hrvatskoj već drugu godinu za redom nije na zavidnom nivou. Trend otkupa polisa se nastavlja, a realne posledice ukidanja poreskih olakšica se očekuju 2011. godine. Na manje razvijenom tržištu u Srbiji dosta "optimističnija" situacija: osiguravači se i dalje nadaju uvođenju poreskih podsticaja, a premija blago, ali konstantno raste.

Sledeća godina biće veliki izazov za hrvatsko tržište životnog osiguranja jer se tada očekuju prve negativne posledice ukidanja poreskih olakšica, smatraju hrvatski osiguravači. Odluka države da prekine sa ovom vrstom podsticaja za uplate životnog osiguranja stupila je na snagu pre tri meseca i samo je dokusurila već posrnuli sektor osiguranja.
ceo tekst

Najava

(Nad)osiguranje imovine

Dobra procena zlata vredna

Iako je zakonom zabranjeno, nadosiguranje i podosiguranje imovine u praksi postoji. Osiguravajuće kuće nisu u obavezi da šalju procenitelje vredosti imovine  pre ugovaranja osiguranja, pa vrednost određuju uglavnom sami klijenti koji slučajno ili namerno mogu da upadnu u zamku  precenjene ili podcenjene imovine.

Bilo da osiguravate ličnu ili imovinu svoje firme, važno je da znate šta dobijate ako se šteta dogodi, i koliko vaša imovina zaista vredi. Možda zvuči kao da se podrazumeva, ali praksa često demantuje logiku: ipak se dešava da imovina bude podosigurana, ili nadosigurana, odnosno da je stvarna vrednost manja ili veća od one za koju plaćate premiju, i kojoj se u krajnjoj liniji - nadate
ceo tekst

„Deloitte"- Top 50 osiguranja Centralne Evrope


Srpska osiguranja na listi najuspešnijih


Za razliku od bankarskog sektora, osiguravajući je i ove godine uprkos krizi, uspeo da se plasira na listu najboljih osiguranja u CE i sa dva predstavnika zauzme 42. i 50. poziciju najuspešnijih osiguravača.

Na ovogodišnjoj rang listi top 50 kompanija u finansijskom sektoru u Centralnoj Evropi, koju objavljuje revizorsko-konsultantska kuća "Deloitte", našla su se dve srpske kompanije: "Dunav" i "DDOR Novi Sad". Plasmanom na listu najuspešnijih, dva najveća srpska osiguravača su osvetlala obraz domaćem finansijskom sektoru; istovremeno, bankarski sektor ove godine nije imao nijednog predstavnika na listi najuspešnijih banaka CE.

ceo tekst

Najava

Neobična osiguranja u Srbiji

Nema "fensi" polisa

Egzotične i medijski atraktivne polise osiguranja, kao što je osiguranje delova tela, u Srbiji za sada ne postoje - nema ni zakonskog okvira za pravljenje takvih proizvoda, ali ni realnih zahteva od strane klijenata.

Aktuelna informacija da je Troj Polamal, popularni ragbista i zaštitno lice kompanije Proctor&Gamble, osigurao kosu na milion evra - za svetske osiguravače i medije nije neka novina. On je samo jedna u nizu poznatih ili uspešnih ličnosti koje su osiguranje uspele da iskoriste u promotivne svrhe. Međutim, da se ovako nešto desilo u Srbiji ili u susednim zemljama, to bi bila čista ekskluziva, jer poznate ličnosti sa ovih prostora nemaju potrebu, ali ni osnov da astronomskim svotama novca zaštite svoje "atribute".

ceo tekst

„Alianc" - analiza penzijske štednje do 2020. godine

 

Procvat privatnih penzija?

Na evropskim i azijskim tržištima u razvoju penzijska štednja do 2020. godine imaće dvocifren rast, predviđaju analitičari "Alianca". Po njihovoj proceni, na tim tržištima će zbog reforme postojećih penzijskih sistema biti neophodna dodatna štednja
Svetska penzijska štednja u narednih deset godina trebalo bi da ostvari rast od 66 odsto i da bude glavni faktor monetarne stabilnosti u mnogim evropskim, azijskim i zemljama SAD-a, pokazuju istraživanja "Alianca" pod nazivom  "Demografik puls".
Godišnja stopa rasta raznih oblika penzijske štednje u tom periodu iznosiće 4,7 odsto, a ukupna štednja povećaće se sa trenutnih 22 milijarde na 36 milijardi evra.

ceo tekst

Najava

Na šta se žale osiguranici

Lavirint do odštete                                       

Probijanje rokova, isplata šteta i nerazumevanje uslova osiguranja najčešći su uzroci nesporazuma klijenata sa osiguravajućim društvima, kako u Srbiji tako i u susednim zemljama. Stručnjaci smatraju da su prigovori opravdani, kao i da uslove pod hitno treba pojednostaviti
Iako se poslednjih godina polako vraća poverenje u osiguravajuća društva, ni danas nisu retki slučajevi nesuglasica između osiguravača i klijenata, koje su često posledica nerazumevanja ugovora o osiguranju, ali i svesnog kršenja pravila sa jedne i sa druge strane. Ova boljka ne muči samo Srbiju: iste probleme dele i osiguranici i osiguravači u susednim zemaljama

ceo tekst

Osiguranje turističkih agencija

 
Nove polise, stari problemi

Nove polise osiguranja od odgovornosti iz delatnosti za turističke agencije donele su nove probleme turističkim agencijama, a pitanje je i da li će putnici biti zadovoljni

Stare polise osiguranja, koje su pokrivale slučajeve kad su turoperatori nelikvidni ili odu u stečaj, nisu bile u skladu sa odredbama koje predviđa Zakon o turizmu, te su prema odluci Ministarstva ekonomije trebale da se, do 15. avgusta, zamene novim.

ceo tekst

Najava - newsletter br. 7


Neobične polise u Srbiji

U svetu već decenijama postoji trend osiguranja od od svih mogućih i nemogućih rizika. Nije novina da, najčešće javne ličnosti, imaju potrebu da se zaštite i od najbizarnijih situacija. Da li u opšte postoje i koje su to „najneobičnije" polise osiguranja sklopljene u Srbiji, pročitajte u sledećem broju magazina Sve o osiguranju.

ceo tekst

Intervju - Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica UO "Prva Grup"

Privatne penzije daleko od zelene grane

Tržište dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji je i dalje na nuli, broj aktivnih članova, ali i fondova se iz meseca u mesec smanjuje, upozorava Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica Upravnog odbora »Prva Grup«, slovenačke kompanije koja je u Srbiji jedan od osnivača Drušva za upravljanje dobrvoljnim penzijskim fondom »Hipo-Garant«.
Ona smatra da je poslednji trenutak da se i država i industrija zapitaju kako da pronađu rešenje za spas ovog tržišta.
"Veoma je zabrinjavajuća činjenica da broj aktivnih članova u penzijskim fondovima - onih koji plaćaju svaki mesec - praktično nije porastao nakon donošenja Zakona o DPF i što se iz meseca u mesec sve više smanjuje. Broj aktivnih članova krajem prošle godine iznosio je skoro 82.000 i smanjio se na kraju februara na 58.000, a imovina  svih  penzijskih fondova je samo 80 miliona evra" kaže za magazin Sve o osiguranju Alenka Žnidaršič Kranjc.
Iako i narednih godina neće biti prostora za rast štednje, ona kaže da veruje u srpsko tržište, smatra da postoji želja da se razvija domaća štednja koja može da bude podsticaj razvoja u zemlji.

ceo tekst

Regionalna rang lista


Domaći osiguravači lideri u regionu

U većini zemllja bivše Jugoslavije tržištem osiguranja dominiraju domaća osiguranja, koja u isto vreme zauzimaju značajno učešće i u celom regionu. Izuzetak je Srbija kojom "vladaju" strani osiguravači, a ujedno je i tržište sa najvećom tržišnom konkurencijom.
Najveće osiguravajuće kompanije na teritoriji bivše Jugoslavije, po analizi konsultantske kuće „Dilojt" dolaze iz Slovenije i Hrvatske, a većina njih posluje u gotovo svim državama nekadašnje zajedničke države.
„Dilojt" je objavio rang listu najvećih osiguravajućih kompanija koje posluju u zemljama regiona na kojoj je slovenački „Triglav" ubedljivo na prvom mestu sa 952,2 miliona evra bruto zaračunate premije u 2009. godini, a zastupljen je u svim zemljama regiona pa i šire...

ceo tekst

Najava - newsletter br. 6


Sitna slova, velika muka

Šta je najčešći uzrok nesuglasica između osiguravajućih društava i osiguranika u vezi uslova ugovora osiguranja, da li je to posledica nerazumevanja ugovora ili  svesnog kršenja pravila i sa jedne i sa druge strane. Više o tome u sledećem broju magazina Sve o osiguranju

ceo tekst

U Srbiji i regionu nerazvijeno osiguranje poljoprivrede

 Milionske štete, a malo osiguranih

I u Srbiji i u zemljama regiona jedva 10 odsto poljoprivrednika plaća osiguranje od poplava, za razliku od Francuske gde je ovaj procenat 77, ili Austrije sa čak 90 odsto osiguranih poljoprivrednih gazdinstava.

Milionske štete nanete ovogodišnjim nezapamćenim poplavama za većinu poljoprivrednika, kako u Srbiji tako i u BiH i Hrvatskoj, katastrofalne su, pogotovu ako se ima u vidu da većina njih nije osigurala svoju imovinu, pa tako neće moći ni da naplati štetu kod osiguravajućih društava.

ceo tekst

Putno zdravstveno osiguranje

 

Srbi putuju osigurani

I pored toga što putno zdravstveno osiguranje nije više obavezno kod putovanja u inostranstvo,  njegova prodaja se povećala, a većina osiguravača poboljšala je uslove osiguranja - uvela nove proizvode i uvela mogućnost izbora visine osigurane sume i premije
Vizna liberalizacija, novi turoperateri na tržištu i ponuda jeftinijih aranžmana doveli su do povećanja interesovanja građana za putovanje u inostranstvo. Iako građani Srbije više nisu obavezni da ugovaraju putno zdravsteno osiguranje za boravak van granica zemlje, ova vrsta osiguranja u prvih pet meseci beleži rast od oko četiri odsto u odnosu na isti period prošle godine, što govori da rad na promociji ove vrste osiguranja nije bio uzaludan.

ceo tekst

Najava - newsletter br. 5

 

 Lideri u regionu: domaći ili stranci?

U većini zemllja bivše Jugoslavije tržištem osiguranja dominiraju domaća osiguranja, koja u isto vreme zauzimaju značajno ušečće i u celom regionu. Izuzetak je Srbija kojom "vladaju" strani osiguravači, a ujedno je i tržište sa najvećom tržišnom konkurencijom u regionu. Više o tome u sledećem broju magazina Sve o Osiguranju. 

ceo tekst

Srbija u vrhu zemalja po broju osiguranih vozila

Neosigurana vozila "haraju" regionom

Za razliku od zemalja u regionu koje muče muku sa neosiguranim vozilima, Srbija je savesna po tom pitanju i nalazi se među prvih 12 u svetu po broju osiguranih vozila.
Veliki problem gotovo svih zemalja u regionu i dalje je veliki broj neosiguranih vozila. To mimoilazi samo Sloveniju i zasad Srbiju, dok sva ostala tržišta uveliko traže efikasno rešenje i upozoravaju da to nije problem samo unutar zemlje - neosigurana vozila prelaze granice i postaju potencijalna opasnost u celom regionu. 

Po preporukama Evropske unije stopa neosiguranih vozila u nekoj zemlji ne bi trebalo da prelazi dva odsto, dok je samo u Hrvatskoj taj procenat prošle godine iznosio između 10 i 15 odsto od ukupnog broja vozila na ulicama.

ceo tekst

Evropsko tržište osiguranja

 

Životno osiguranja se vraća u igru

Zemlje članice Evropskog udruženja osiguravajućih i reosiguravajućih društava u 2009. godini beleže blagi oporavak: zahvaljujući najpre oporavku životnog osiguranja, ukupna evropska premija beleži rast od tri odsto

Prema podacima Evropskog udruženja osiguravajućih i reosiguravajućih društava (CEA), 33 zemlje članice ovog udruženja su u 2009. godini zabeležile rast premije od tri odsto.
Ovaj rast ostvaren je zahvaljujući sektoru životnog osiguranja, koji je rastom od pet odsto ostvario bolji rezultat nego sektor neživotnog osiguranja.

 

ceo tekst

Najava - newsletter br. 4


Putno osiguranje obaveza ili potreba?

Počela je sezona godišnih odmora i putovanja, a za mnoge generacije to je i prvo letovanje bez viza za inostranstvo! To ujedno znači i da građani Srbije nisu više u obavezi da ugovaraju putno zdravstveno osiguranjae za boravak van granica zemlje.
Da li je ova vrsta osiguranja bila samo obaveza ili su građani zaista prepoznali značaj zaštite dok su na odmoru, govore podaci osiguravajućih kuća u sledećem broju Magazina Sve o Osiguranju br.4

ceo tekst

„Aksa" već u Srbiji, dolaze „Kardif" i „Sogaz", možda i „Alianc"

Zdrava konkurencija ili „tesno za plivanje"?

Francuska „Aksa" i „Kardif" kao i ruski „Sogaz" do kraja godine već će raditi u Srbiji, a mnogi tvrde da se i nemački „Alianc" uveliko raspituje! S obzirom na interesovanje za domaće tržište osiguranja, izgleda da je Srbija zlatno nalazište. Pitanje je samo da li će biti dovoljno zlatne rude i za nove, i za one koji su već ovde, a koji takođe čekaju da prođe kriza pa da se razmahnu.


ceo tekst

Tržišta osiguranja u regionu

 

Oporavak nije kraj krize

Bez obzira na to što tržište osiguranja u zemljama bivše Jugoslavije u prvim mesecima ove godine ima trend laganog oporavka, ni ova godina za osiguravače i reosiguravače neće značiti konačan izlaz iz krize, jedan je od zaključaka 21. Susreta osiguravača i reosiguravača - SorS održanog sredinom juna u Sarajevu.

Predstavljajući tržište u svojim zemljama, osiguravači iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije složili su se oko toga da se kriza naročito odrazila kroz pad premija životnog i imovinskog osiguranja.

ceo tekst

Najava - newsletter br. 3

 

 Neosigurana vozila „haraju" regionom

Srbija se nalazi među prvih 12 zemalja u svetu po broju osiguranih i registrovanih vozila, dok većina zamalja u regionu muku muče da bi rešile ovaj problem.

ceo tekst

Srpsko tržište osiguranja

 Tigar koji sedi

Put ka Evropi donosi nam i evropske zakone: da li će nova pravila poslovanja uspeti da privole osiguravače da zaborave na stare navike, poput povremenog „plivanje" u sivoj zoni? Da li će novi uslovi za neke kompanije značiti i smanjenje tržišnog učešća, ili čak katanac u bravu? I kako će se razrešiti paradoks po kome je Srbija, već čitavu deceniju, zemlja sa najvećim potencijalom u sektoru osiguranja, a nikako da se odlepi sa dna po izdvajanju građana u ovoj oblasti

ceo tekst

Srbija i Hrvatska:

 

Paradoks poreskih olakšica

U Srbiji je Vlada spremna da ponudi izjednačavanje poreskog tretmana dobrovoljnih penzijskih fondova i životnog osiguranja, čime osiguravači nisu zadovoljni; situacija u Hrvatskoj je obrnuta - osiguravači su nezadovoljni što nemaju isti poreski tretman kao privatni penzijski fondovi.

 

ceo tekst

Najava - newsletter br.2

 

"Cardif" i „Sogaz" u Srbiji do kraja 2010.

Srpsko tržište osiguranja u toku ove godine, bar prema najavama, biće bogatije za još dve nove kompanije, francusko „Cardif osiguranje" i ruski „Sogaz".


ceo tekst

FACEBOOK

Aktuelne vestisite by STUDIO TRID